Vejen til en succesfuld turnaround

Sådan sikrer du en succesfuld turnaround - hver gang på et stagnerende og udfordrende marked

Kurset gennemføres online, så længe corona-restriktionerne gælder.

Medlem: 39.900,- kr. / Andre: 47.000,- kr.

Datoer:

 • 5. maj 2021   -   14. juni 2021

  VARIGHED: 8 dage

  KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

  Introduktion | 5. maj kl. 8.30 - 10.30 |  Virtuelt
  Modul 1 | 10.-11. maj 2021 kl. 8.30 -  kl.16:30 | Comwell Copenhagen Portside
  Modul 2 | 25.-26. maj 2021 kl. 8.30 - kl. 16.30 | CfL København Ø
  Modul 3 | 7.-8. juni 2021 kl. 8.30 - kl. 16.30 | CfL København Ø

  Certificering | 14. juni 2021 kl. 8:30 -  kl. 16.30| CfL København Ø

  PRIS: Medlemmer: 39.900 kr. / Andre: 47.000 kr. (ex. moms)

  >Download brochure om kurset

5. maj 2021   -   14. juni 2021

VARIGHED: 8 dage

KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

Introduktion | 5. maj kl. 8.30 - 10.30 |  Virtuelt
Modul 1 | 10.-11. maj 2021 kl. 8.30 -  kl.16:30 | Comwell Copenhagen Portside
Modul 2 | 25.-26. maj 2021 kl. 8.30 - kl. 16.30 | CfL København Ø
Modul 3 | 7.-8. juni 2021 kl. 8.30 - kl. 16.30 | CfL København Ø

Certificering | 14. juni 2021 kl. 8:30 -  kl. 16.30| CfL København Ø

PRIS: Medlemmer: 39.900 kr. / Andre: 47.000 kr. (ex. moms)

>Download brochure om kurset

Sæt dig i førersædet og styr din virksomhed effektivt igennem en turbulent periode


Dette program giver dig den viden, indsigt og de færdigheder, du har brug for, for at kunne sætte dig i førersædet og effektivt styre en virksomhed igennem en turbulent periode. Det er perioder forbundet med store risici, radikale forandringer og forskellige typer af forretningskritiske situationer.

Programmet giver dig et solidt fundament til at stå i spidsen for en bæredygtig og succesfuld turnaround - fra krisen bliver erkendt til den bliver løst.  

Du får indsigt i, hvordan kriser typisk opstår, og hvilke strategier der effektivt håndterer disse ustabile situationer. Efter programmet vil du på et strategisk og taktisk niveau være i stand til at kunne forklare og diskuter problemer, udarbejde beslutningsgrundlag og drøfte metoder og konkrete værktøjer med virksomhedens vigtigste interessenter.

Vores Masterclass er tilrettelagt med henblik på aktiv deltagelse og er en fremragende mulighed for at diskutere og udvikle et konkret projekt.

Forløb

Hvert modul er opdelt i to faglige spor, der til sammen udgør elementerne i en standardarbejdsproces i en turnaround. Et spor, der indeholder en intellektuel og rationel tilgang til turnaround management, og et spor der arbejder med det personlige og emotionelle i ledelsesarbejdet.

På hvert modul vil der være en ekstern gæsteforelæser, der bidrager med praktiske eksempler på, hvordan teorien på et modul kan anvendes i den virkelige verden.

Der er to arbejdsopgaver, der løses hjemmefra imellem hvert modul. Der arbejdes med en personlig læringslog og en certificeringsopgave, og der er 45 min. personlig sparring imellem modulerne.

En læringslog er en notesbog, der tilhører dig personligt, og som dokumenter din læring og refleksioner under kurset. Læringsloggen giver mulighed for at organisere dine tanker og generere de spørgsmål, som du måtte have på baggrund af lektionerne på modulet. Læringsloggen sendes efter hvert modul direkte til underviseren og anvendes i forbindelse med sparring coaching imellem modulerne.

Den opgave,der løbende arbejdes på efter hvert modul, er en certificeringsopgave. Opgaven er individuel og kan f.eks. være en beredskabsplan til din virksomhed, en projektplan til en interim opgave, eller en salgspræsentation for en konsulent/rådgiver.

Hjemmeopgaven har til formål at sikre deltagerne får et anvendeligt, reelt og praktisk udbytte med hjem fra kurset, så den læring der arbejdes med på modulerne, bliver omsat til færdigheder og kompetencer. Hjemmearbejdet er estimeret til at have en varighed på 4-5 timer ugentligt inkl. personlig sparring.

Kurset afsluttes med en obligatorisk certificering, hvor du kan opnå bedømmelsen bestået/ikke-bestået. Hjemmeopgaven anvendes som grundlaget for certificeringen.

Indhold

Denne seks ugers uddannelse starter med at udforske en aktuel turnaround-case i praksis, som vi vil diskutere og holde op imod vores egne erfaringer og teorien, som kurset anvender.

Du lærer at identificere de basale kendetegn ved organisatoriske kriser, og hvordan du identificer de grundlæggende årsager til en utilfredsstillende resultatskabelse. Desuden lærer du, hvordan du udvikler strategier (både offensive og defensive), der skaber grundlaget for en bæredygtig og succesfuld turnaround.

Du vil udvikle et særligt turnaround mindset og lærer, hvordan du leder forskellige typer af forretningskritiske situationer.

Desuden får du :

 • Individuelle opgaver, virtuelt gruppearbejde, casestudier, Podcast, personlig feedback fra din coach, udveksling af erfaringer med ligesindede deltagere fra andre sektorer og brancher.
 • Personlig refleksion der udvikler dig og låser op for ny viden, indsigt, ændrede vaner og et mindset, der sikrer at det du lærer bliver omsat til en praktisk færdighed.

Ved afslutningen af programmet har du en detaljeret projektplan med alle de praktiske værktøjer, der hjælper med at få en turnaround til at ske i din organisation.

Målgruppe

Programmet er målrettet topledere og andre med interesse for at kunne lede en virksomhed igennem en forretningskritisk situation, og som har behov for at forstå mekanismerne og metoderne i denne særlige ledelsesform.

 • Bestyrelsesmedlemmer
 • Direktioner (CEO, CFO, CCO og COO eller ejerledere)
 • Interim managers og management konsulenter
 • Kreditchefer, erhvervschefer fra banker og andre långivere
 • Partner fra kapitalfonde og andre med særlige kapitalinteresser

RELEVANTE ERFARINGER:

Programmet forudsætter, at du har et grundlæggende kendskab til og forståelse for de mest udbredte analysemodeller inden for strategiarbejdet. Hvis du er direktør, leder af en funktion, konsulent eller interim manager har du det rette niveau.

TYPISKE VIRKSOMHEDER:

Har du arbejdet i en presset/stresset mellemstor virksomhed, eller har du en forventning om at du fremover skal lede en virksomhed ud af en krise, så er kurset relevant for dig.

Metoder, værktøjer og processer er målrettet mellemstore virksomheder fra +50 ansatte/mio. kr. i omsætning, men kan anvendes af de fleste virksomheder og organisationer med et kommercielt formål.

Dit udbytte

At du får viden og indsigt i at kunne beskrive, definere, genkende og lede en turnaround eller tilsvarende  forretningskritiske situationer.

At du efter vores Masterclass vil være i stand til at formidle og diskutere konkrete problemer, deres årsager og mulige strategiske løsninger med de vigtigste nøgleinteressenter.

Vores Masterclass er baseret på bedste praksis, metoder og værktøjer udviklet af verdens mest succesfulde turnaround-ledere underbygget med international forskning og research i kriser og kriseledelse.

Du bliver en mere komplet topleder og endnu mere attraktiv på det nuværende arbejdsmarked. Et arbejdsmarked der er kendetegnet ved et stigende antal hastige og radikale forandringer.

Din virksomheds udbytte

At virksomheden har en topledelse, der har viden, indsigt og forståelse for de skjulte faresignaler og symptomer, der opstår i  alle virksomheder.

At topledelsen i praksis kan håndtere de forretningskritiske situationer på den mest optimale måde i forhold til de ressourcer, man har til rådighed i en aktuel situation.

At bestyrelsen, direktion og særlige interessenter har et fælles udgangspunkt for at forebygge og håndtere en forretningskritiske situationer.

At virksomheden har en beredskabsplan klar, der hjælper virksomheden trin for trin med at lægge strategier og at træffe de rigtige beslutninger, der i tilfælde af en krise opstår, kan styre virksomheden sikker igennem en turbulent og usikker periode

At virksomheden får udviklet en standard, der danner en fælles tilgang til håndteringen af en strategisk krise, der hverken er begrænset til en bestemt industri eller sektor.

Henrik L. Appelquist, ledelsesrådgiver og professionel interim manager

Har tilegnet sig stor praktisk erfaring med at lede kriseramte virksomheder, både de succesfulde og mindre succesfulde opgaver. Henrik har som direktør, iværksætter og rådgiver arbejdet intenst med de krav, som professionelle bestyrelser stiller til direktioner. Det har givet en særlig evne til at forstå den samarbejdsform, som f.eks. kapitalfonde, investorer, og ejerledere praktiserer.

Modul 1:

Grundlæggende forståelse af Turnaround Management

Turnaround er et af de mest misbrugte og misforstået managementbegreber. Vi begynder derfor med at skabe en fælles forståelse og udgangspunkt for at kunne diskutere og trække på relevante erfaringer med ledelse af turnaround.

Det gør vi ved at arbejde med de forskellige faresignaler og krisetegn, du som topleder skal kunne genkende, næste gang du står over for en potentiel krise.

Vi ser på, hvad du konkret kan gøre for at komme godt igennem en krise med en virksomhed, og hvordan du arbejder med turnaround på en strukturerede måde, så du optimerer muligheden for at skabe en bæredygtig og succesfuld turnaround.

Lektioner:

 • Turnaround Management
 • Typiske faresignaler og krisetegn
 • Fem generiske strategier for turnaround
 • Den strukturerede turnaround-proces
 • Det personlige lederskab i en turnaround

Modul 2:

Forandringsledelse og særligt turnaround er en krævende disciplin. Både for medarbejderne, for lederne og for dig der står i spidsen for processen.

Dit personlige lederskab er derfor én af de afgørende komponenter for at lykkes. Når vi som topledere står i krævende situationer, sker der ofte en række automatreaktioner. Nogle er fornuftige greb, der skal sikre beslutninger og fremdrift. Andre er naturlige, men kontraproduktive både på den korte og særligt på den lidt længere bane.

Lektioner:

 • Virksomhedsanalyse (Business Performance Review)
 • Økonomisk turnaround:
  • Krisestabilisering del 1: likviditet,
  • Krisestabilisering del 2: omkostningsreduktion
 • Det personlige lederskab

Modul 3:

Den operationel turnaround arbejder med organisations evne til at eksekvere effektivt og lønsomt. En virksomheds samlede aktiviteter kan betragtes som en kæde af enkeltaktiviteter, der hver for sig har til formål at tilføre et produkt eller en serviceydelse værdi.

Vi vil på dette modul arbejde med fokus på at opnå de hurtige optimeringsgevinster, der skal sikre, at virksomheden overlever på længere sigt. Uanset hvad det er for konkrete produktionsprocesser, der anvendes i en virksomhed, er der en række tiltag, som en turnaround manager hurtigt skal overveje at indføre for at opnå de første hurtige gevinster med meget begrænset ressourcer til rådighed.

Den strategiske turnaround er et bærende element i at vende udviklingen i en kriseramt virksomhed. Det er her, de fleste turnaround-projekter slår fejl. Det er ikke tilstrækkeligt at sikre en økonomiske og operationelle turnaround, idet virksomheden risiker at glider tilbage i en ny krise på et senere tidspunkt, hvis ikke man får evalueret og tilpasset virksomhedens strategiske fundament.

Den eksterne indlægsholder vil på dette modul have en praksisvinkel på teorien og gå i dybden med den operationelle turnaround, der skal sikre, at virksomheden er effektiv og lønsom på længere sigt.

Lektioner:

 • Operationel turnaround
 • Strategisk turnaround
 • Det personlige lederskab: Must Win Battles

 

Hent folder om Bæredygtig og succesfuld turnaround Her kan du hente en folder med info om kurset. Folderen kan du printe og give til den leder, der afgør din medvirken på kurset. Hent folderen

Kurset gennemføres online, så længe corona-restriktionerne gælder.

Medlem: 39.900,- kr. / Andre: 47.000,- kr.

Datoer:

 • 5. maj 2021   -   14. juni 2021

  VARIGHED: 8 dage

  KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

  Introduktion | 5. maj kl. 8.30 - 10.30 |  Virtuelt
  Modul 1 | 10.-11. maj 2021 kl. 8.30 -  kl.16:30 | Comwell Copenhagen Portside
  Modul 2 | 25.-26. maj 2021 kl. 8.30 - kl. 16.30 | CfL København Ø
  Modul 3 | 7.-8. juni 2021 kl. 8.30 - kl. 16.30 | CfL København Ø

  Certificering | 14. juni 2021 kl. 8:30 -  kl. 16.30| CfL København Ø

  PRIS: Medlemmer: 39.900 kr. / Andre: 47.000 kr. (ex. moms)

  >Download brochure om kurset

5. maj 2021   -   14. juni 2021

VARIGHED: 8 dage

KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

Introduktion | 5. maj kl. 8.30 - 10.30 |  Virtuelt
Modul 1 | 10.-11. maj 2021 kl. 8.30 -  kl.16:30 | Comwell Copenhagen Portside
Modul 2 | 25.-26. maj 2021 kl. 8.30 - kl. 16.30 | CfL København Ø
Modul 3 | 7.-8. juni 2021 kl. 8.30 - kl. 16.30 | CfL København Ø

Certificering | 14. juni 2021 kl. 8:30 -  kl. 16.30| CfL København Ø

PRIS: Medlemmer: 39.900 kr. / Andre: 47.000 kr. (ex. moms)

>Download brochure om kurset

Tilmeld dig kurset

Vælg startdato
Tilmelding

Ved tilmelding skal du acceptere vores forretningsbetingelser og privatlivspolitik

Har du spørgsmål?

Martin Winther Nørlev
Kursuschef

T: +45 2628 9572 
M: mwn@cfl.dk 

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Andre har kigget på

Erfarne ledere

Lederen som procesfacilitator

Styrk dine kompetencer som procesfacilitator. På kurset lærer du at designe og styre processer fra start til slut.

DKK Medlem: 20.400 kr. / Andre: 24.000 kr.

9. september 2021

4 dage

CfL

Erfarne ledere

Innovation og forretningsmodeller

Kursus for erfarne ledere og topledere, der ønsker inspiration, konkrete værktøjer og sparring indenfor det strategiske udviklingsarbejde, forretningsmodeller og fremtidige værdi-/konkurrenceparametre.

DKK Medlem: 7.500,- kr. / Andre: 8.800,- kr.

1 dage

CfL

Erfarne ledere

Strategiprocessen i praksis

Bliv inspireret og lær at anvende de vigtigste strategiværktøjer

DKK Medlem: 10.600,- kr. / Andre: 12.500,- kr.

25. maj 2021

2 dage

CfL

Erfarne ledere

Fremtidens scenarier

Du vil få inspiration, konkrete værktøjer og værdifuld erfaringsudveksling med andre indenfor vurdering af megatrends, strategiske usikkerheder, udarbejdelse/vurdering af scenarier og deres konsekvenser for din virksomhed.

DKK 7.500,- / 8.800,-

1 dage

CfL