Materiale til

Personlig planlægning og effektivitet

Dato, tid og sted

1. marts 2023

Kl. 09:00 - 16:30.

Per Aarsleff A/S
Hasselager Allé 5, 8260 Viby J

Mødelokale ML Viby A.0.6

 

 

Kære deltager

Denne side indeholder det materiale, som bruges på kurset. 
Kursusmaterialet vil blive lagt på denne side ca. en uge før kursus start.

Du bedes medbringe materialet i fysisk form eller en PC eller tablet så du har adgang til materialet på kurset.
Hvis du ønsker materialet i printet form, kan du rette henvendelse til HR Business Partner Cecilie Strandby Yding, csy@aarsleff.com

Inden kurset bedes du venligst gennemgå den relevante information og foropgaver som er sendt per mail, og som ligeledes kan tilgås nedenfor.

Husk at medbringe de udfyldte skemaer på kurset.

Vi gør opmærksom på, at denne side bliver lukket 14 dage efter sidste kursus dag.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til kundeservice@cfl.dk eller ringe til os på tlf. 70 23 00 22.

Underviser Trine Kolding
Underviser Trine Kolding

Foropgaver

Tidsregistrering inden kurset (tidsforbrug: 5-10 minutter/dag)
Du skal tidsregistrere to-tre dage op til kurset. Det behøver ikke være sammenhængende dage, blot to-tre hele dage. Skriv i venstre kolonne, hvad du planlægger at lave i løbet af dagen – en slags to do-liste. Notér løbende i højre kolonne, hvad du rent faktisk brugte tiden på (opgaver, møder, telefonopkald etc.)

Du bestemmer selv, hvor detaljeret din tidsregistrering skal være, men et godt tip er at beskrive aktiviteterne så konkret, at de kan bruges som eksempler, når du skal arbejde med udvalgte redskaber på kurset. Vi foreslår, at du også skriver afbrydelser, telefonopkald mm. ned for at få et så retvisende et billede som muligt.  

Tidstypeprofilen (tidsforbrug: 10-15 minutter)
At kende sin tidstype er en rigtig god forudsætning for at arbejde med redskaberne til prioritering og planlægning. For at få størst udbytte af kurset, bedes du udfylde profilen inden kursusstart. Tip! Er du i tvivl om, hvad du skal svare på spørgsmålene, spørg da en eller flere, du arbejder tæt sammen med: De er sjældent i tvivl om, hvad du bør svare.

Materiale

Alle immaterielle rettigheder til de skriftlige materialer tilhører CfL. Materialet er beskyttet i henhold til ophavsrets- og markedsføringsloven, hvorfor kopiering – mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse samt eftergørelse af materialerne eller dele heraf – ikke er tilladt, medmindre dette er aftalt skriftligt med CfL.