Materiale til

DKTV Lederudvikling

Praktisk information

  • Online moduler afholdes
    over Teams
  • Fysiske moduler afholdes på Comwell i Roskilde

Tidspunkter:
Online moduler vil være fra
kl. 09.00-12.00
Fysiske moduler vil første dag være fra kl. 09.00-17.00
og anden dag fra kl. 08.30-16.00

Kære deltager

Denne side indeholder praktisk information om kurset, samt materialer tilknyttet de enkelte moduler. 

Præsentationer fra undervisningen vil blive lagt op her på siden efter hvert modul.

Vi gør opmærksom på, at denne side bliver lukket 90 dage efter sidste kursusdag.

Thomas Skelbo

Thomas Skelbo

Underviser
Seniorrådgiver
Kontakt

Materialer

Tryk på linkene herunder for at vise filerne.

Alle immaterielle rettigheder til disse skriftlige materialer tilhører CfL. Materialet er beskyttet i henhold til ophavsrets- og markedsføringsloven, hvorfor kopiering – mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse samt eftergørelse af materialerne eller dele heraf – ikke er tilladt, medmindre dette er aftalt skriftligt med CfL.