Materiale til

Personlig planlægning og effektivitet

Dato, tid og sted

10.  oktober - 11. oktober 2022

Begge dage fra kl. 09.00 - 16:15.

CfL
Folke Bernadottes Allé 45
2100 København Ø

Kære deltager

Denne side indeholder foropgaver samt de materialer, som bruges på kurset. Materialerne til kurset er tilgængelige under feltet Materialer længere nede på siden.

Du bedes medbringe en PC, tablet eller lignende på de fysiske kursusdage, så du har adgang til materialet. Du bestemmer selv, om du vil printe materialet og medbringe det.

Vi gør opmærksom på, at denne side bliver lukket 14 dage efter sidste kursusdag.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til kundeservice@cfl.dk eller give os et kald på tlf. 7023 0022.

Underviser Trine Kolding
Underviser Trine Kolding

Foropgaver

Tidsregistrering inden kurset (tidsforbrug: 5-10 minutter/dag)
Du skal tidsregistrere to-tre dage op til kurset. Det behøver ikke være sammenhængende dage, blot to-tre hele dage. Skriv i venstre kolonne, hvad du planlægger at lave i løbet af dagen – en slags to do-liste. Notér løbende i højre kolonne, hvad du rent faktisk brugte tiden på (opgaver, møder, telefonopkald etc.)

Du bestemmer selv, hvor detaljeret din tidsregistrering skal være, men et godt tip er at beskrive aktiviteterne så konkret, at de kan bruges som eksempler, når du skal arbejde med udvalgte redskaber på kurset. Vi foreslår, at du også skriver afbrydelser, telefonopkald mm. ned for at få et så retvisende et billede som muligt.  

Skema til tidsregistering

Tidstypeprofilen (tidsforbrug: 10-15 minutter)
At kende sin tidstype er en rigtig god forudsætning for at arbejde med redskaberne til prioritering og planlægning. For at få størst udbytte af kurset, bedes du udfylde profilen inden kursusstart. Tip! Er du i tvivl om, hvad du skal svare på spørgsmålene, spørg da en eller flere, du arbejder tæt sammen med: De er sjældent i tvivl om, hvad du bør svare.

Find din tidstypeprofil

Materiale

Husk selv at printe materialerne hvis du ønsker dem fysisk på kurset.

Alle immaterielle rettigheder til de skriftlige materialer tilhører CfL. Materialet er beskyttet i henhold til ophavsrets- og markedsføringsloven, hvorfor kopiering – mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse samt eftergørelse af materialerne eller dele heraf – ikke er tilladt, medmindre dette er aftalt skriftligt med CfL.

Forretningsbetingelser

Vi henviser til vores enhver tid gældende forretningsbetingelser.
Læs dem her