Materiale til

Karrieremodellen

Dato, tid og sted

Modul 1: 9. - 10. november 2020
Modul 2: 15. december 2020

Modul 1, dag 1: Kl. 09.00 til 17.00
Modul 1, dag 2: Kl. 09.00 til 15.30

Modul 2: Kl. 09.00 til 16.00

CfL
Folke Bernadottes Allé 45
2100 København Ø

Kære deltager

Denne side indeholder foropgave samt de materialer, som bruges på kurset. Materialerne vil blive synlige senest et par dage før det enkelte modul, hvor de kan downloades.

Vigtig information: Coronapas
Coronapas er et krav for deltagelse på CfLs indendørs aktiviteter
- læs mere om de gældende regler her

Du bedes medbringe en PC, tablet eller lignende på de fysiske kursusdage, så du har adgang til materialet. Du bestemmer selv, om du vil printe materialet og medbringe det.

Vi gør opmærksom på, at denne side bliver lukket 14 dage efter sidste kursusdag.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til testkurser@cfl.dk eller give os et kald på tlf. 70 23 00 22.

Underviser Annette Elgaard Bøttger
Underviser Annette Elgaard Bøttger

Foropgave - del 1: Læs Veje til en succesfuld karriere

Inden du kommer på kursus, skal du have læst foropgaven Veje til en succesfuld karriere, som omhandler Karrieremodellens fire mønstre.

Klik på linket nedenfor for at begynde.

Veje til en succesfuld karriere
 

Foropgave - del 2: Udfyld karriere- og kulturspørgeskemaet

Før modul 1 bedes du udfylde karriere- og kulturspørgeskemaet.

Deadline for besvarelse er den xx. måned 20xx.

Klik her for at starte og følg denne vejledning.

Registreringsnummer: XXXXXXXXXX

Materialer

Husk selv at printe materialerne, hvis du ønsker dem fysisk på kurset.
Tryk på linkene herunder for at vise filerne.

Alle immaterielle rettigheder til disse skriftlige materialer tilhører CfL. Materialet er beskyttet i henhold til ophavsrets- og markedsføringsloven, hvorfor kopiering – mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse samt eftergørelse af materialerne eller dele heraf – ikke er tilladt, medmindre dette er aftalt skriftligt med CfL.

Forretningsbetingelser

Vi henviser til vores enhver tid gældende forretningsbetingelser.
Læs dem her