Har du ambitioner om at udvikle dig selv og din virksomhed?

Netværkets formål er at bringe ledere sammen, som i praksis har samme type ledelsesopgaver på strategisk og taktisk niveau. Netværket skal være et fortroligt fristed, hvor deltagerne kan opbygge gensidige gode relationer, som muliggør udveksling af viden og erfaringer ‒ og hvor man bl.a. kan “syreteste” (forandrings)idéer, inden de præsenteres og implementeres i egen organisation.

Hvilke temaer arbejder netværket med?

Vi tager udgangspunkt i deltagernes udfordringer, men arbejder også med trends og teorier samt personlig lederstil og udvikling.

Eksempler på temaer:

  • Motivation/arbejdsglæde med udgangspunkt i “Karrieremodellen”
  • Performance Management og KPI-styring
  • Distanceledelse/virtuel ledelse
  • Personlige værdier og integritet
  • Talent Management & flere parallelle karrierespor
  • Kommunikation af vanskelige budskaber
  • Innovation & innovationskultur
  • Kendetegnene ved og kravene (til ledelse) fra de nye generationer (generation Y, Z…)
  • Erfa-deling: Ledelses- og udviklingstid
  • Håndtering af stress (lederens ansvar og muligheder)

Hvor ofte mødes netværket?

Netværket afholder 2 heldagsmøder (kl. 9.30 – 16.00) og 2 døgnmøder (kl. 16.00 – 16.00)

Møderne afholdes typisk hos CfL, på deltagernes domicil og på danske konferencesteder.

Hvordan er medlemmernes profiler?

Deltagerne i netværket er erfarne ledere (min. 4-5 års ledererfaring) med et linje- eller stabsansvar og med reference til direktionen ‒ det vil sige, at ansvarsområderne er både strategiske og taktiske. Titlen kan være direktør, underdirektør, divisionschef, afdelingschef, sekretariatschef eller lignende.

Hvordan bliver jeg medlem?

Kontakt kompetencerådgiver Inaam Nabil på + 45 5154 4152 eller netværkets facilitator Ruth Znaider på +45 2098 3999.

Hvad koster det at være med i netværket?

Prisen er kr. 23.100 pr. år for CfL-medlemmer og kr. 27.200 pr. år for andre.

Prisen er inkl. administration, facilitering af møderne, materialer, lokale, forplejning, overnatning i forbindelse med døgnmøder samt eksterne indlægsholdere.

Beløbet er eksklusive transport og moms.

Se vores generelle forretningsbetingelser for netværk her.