Har du ambitioner om at udvikle dig selv og din virksomhed?

Netværket består af erfarne ledere med strategisk ansvar. Netværket består af en meget bred sammensætning af ledere med forskellige ansvarsområder og fra forskellige brancher – men alle med det fælles udgangspunkt at skulle agere i spændingsfeltet mellem den øverste ledelse og øvrige organisation. Emnerne, der behandles, er relateret til både de forretningsmæssige og ledelsesmæssige aspekter med tæt kobling til deltagernes udfordringer og erfaringer.

Hvilke temaer arbejder netværket med?

Vi tager afsæt i både en virksomhedsstrategisk tilgang med fokus på organisation, systemer og strukturer samt en person- og relationsorienteret tilgang med fokus på selve ledelsesadfærden og interaktioner.

Eksempler på temaer i netværket

  • Strategisk lederskab og beredskab
  • Performance Management
  • Forandringsledelse og holdningsmobilisering
  • Innovationsledelse
  • Personlig udvikling
  • God ledelseskvalitet
  • Eksekvering
  • Kundestrategi
  • Kultur, værdier og adfærd

Hvor ofte mødes netværket?

Netværket afholder 3 heldagsmøder (kl. 9.00 – 16.00) og 1 døgnmøde (kl. 16.00 – 16.00)

Møderne afholdes typisk hos CfL, på deltagernes domicil og på danske konferencesteder.

Hvordan er medlemmernes profiler?

Deltagerne i netværket er erfarne ledere og generalister med et linje- eller stabsansvar, der refererer til direktionen, og som har strategiske og evt. operationelle ansvarsområder. Titlen kan f.eks. være direktør, underdirektør, divisionschef, afdelingschef eller lignende.

Hvordan bliver jeg medlem?

Kontakt kompetencerådgiver Inaam Nabil på + 45 5154 4152 eller netværkets facilitator Bjarne Jacobsen på +45 5154 4119.

Hvad koster det at være med i netværket?

Prisen er kr. 21.200 pr. år for CfL-medlemmer og kr. 24.950 pr. år for andre.

Prisen er inkl. administration, facilitering af møderne, materialer, lokale, forplejning, overnatning i forbindelse med døgnmøder samt eksterne indlægsholdere.

Beløbet er eksklusive transport og moms.

Se vores generelle forretningsbetingelser for netværk her.

Se netværkets rådgiver fortælle mere om CfL netværk