I netværket Fremtidens Salg stiller vi skarpt fokus på seneste viden og best practice blandt de øverste ledere indenfor salg og forretningsudvikling i udvalgte danske virksomheder og organisationer. Hvordan opfanger vi seneste tendenser i samfundet, som er vigtige for vores salg? Og hvordan kan du som leder skabe salgsgennemslagskraft i din virksomhed?

 

Agendaen

Digitalisering, den stigende globalisering og andre megatrends præger og udfordrer de danske virksomheders forretningsudvikling og salgsstrategier. Samtidig sakker salgsdisciplinen bagud, når det kommer til udviklingen og forskningen på området sammenlignet med andre brancher, såsom marketing.

Alt sammen vilkår, der stiller nye krav til salgslederes evner til at spotte nye forretningsområder, samarbejde på tværs af afdelinger i en given virksomhed/organisation samt ruste og motivere den enkelte sælger.

I netværket Fremtidens Salg samler vi derfor 15-18 topledere indenfor salg og forretningsudvikling på tværs af sektorer, som er skarpe i debatten og klar til at lukke hinanden ind i deres professionelle virke og opbygge stærke relationer.

Der er stort fokus på relationsskabelse som en garant for et tillidsfuldt og fortroligt rum, hvor deltagerne trygt kan dele erfaringer. Formålet med netværket er, at ny viden og indsigt kan komme i spil i medlemmernes arbejde.  


Kom til gratis intromøde om netværket den 10. marts 2020 kl. 16.30-20.00.

Her får du mulighed for få en uforpligtende smagsprøve og du kan møde facilitatoren over et godt måltid mad.

Tilmeld dig intromødet her 


Formen

Medlemmerne
15-18 profiler med et omfattende salgsstrategisk ansvar (salgsdirektører, adm. direktører, strategisk salgschef m.fl.). Vi prioriterer dedikerede, indsigtsfulde og mødedygtige medlemmer.

Møderne 
Netværket er fortløbende og afholder årligt 4 møder. Der veksles mellem cases fra deltagernes virksomheder, oplæg udefra og drøftelser i mindre grupper og i plenum. Møderne er fortrolige og udenfor referat.

Hvornår?
Vi starter den 10. marts 2020 kl. 16.30-20.00 hos CfL i København med et kort intromøde. Her får du mulighed for få en uforpligtende smagsprøve, mød nogle af de andre og facilitatoren over et godt måltid mad.

På netværksmødet i juni  vil du bl.a. få et inspirerende indlæg om:

Karina durgdorff jensen

Hvor meget kan I tjene ved 2% bedre salg? På dette netværksmøde sætter vi spot på det nye koncept "sales enablement". Karina Burgdorff Jensen, giver en introduktion til begrebet og eksempler fra den virkelige verden. Karina vil demonstrere, hvordan sales enablement kan anvendes i praksis. Nytænkende salg og innovative metoder, som er formuleret ud fra nutidige kunder, virksomheder og markeder, bliver hovedtemaet på netværksmødet i juni.

Karina Burgdorff Jensen, Salgsforsker, Aalborg Universitet

Herefter har vi fastlagt følgende datoer:

10.-11. juni 2020 kl. 16.00-16.00 (Tøystrup Gods, Ringe)
15.-16. september 2020 kl. 16.00-16.00 (Frederiksdal Hotel, Kgs. Lyngby)
18.-19. november 2020 kl. 16.00-16.00 (Hotel Hesselet, Nyborg)

 

Temaerne for møderne

Vi fastlægger temaerne sammen. Dog er følgende emner allerede sat på dagsorden for 2020:

  • Fremtidens organisatoriske vindere - kompetencerne til at arbejde målrettet og strategisk på både digitalisering og co-creation
  • Design thinking – hvordan skabe vi nye løsninger i salgsprocessen?
  • Salg og Big Data

 

Pris

Deltagelse i netværket koster kr. 29.300,- for medlemmer. Andre kr. 34.500,-.

 

Netværkets rådgiver: Lars Hemmingsen

Lars Hemmingsen er seniorrådgiver hos CfL og netværkets facilitator. Lars er en erfaren netværks- og workshopsfacilitator med en lang ledelses- og forretningsmæssig baggrund.

Læs mere om Lars’ baggrund her.

 

Denne side bliver løbende opdateret.