Generelle forretningsbetingelser for deltagelse i CfLs temanetværk

Deltagergebyr

Prisen for netværksdeltagelse indeholder omkostninger i forbindelse med mødeafholdelsen, herunder mødekoordination og -ledelse, fuld forplejning, materialer, oplægsholdere samt overnatning, hvis netværket afholder døgnmøder. Øvrige transport- og opholdsomkostninger (f.eks. minibar, telefon mv.) afholdes af den enkelte og er CfL uvedkommende.

Tilmelding er bindende og personlig, og pladsen i netværket kan derfor som udgangspunkt ikke overdrages til en anden. Deltagergebyr refunderes ikke ved frafald. Vi fremsender faktura på dit deltagergebyr umiddelbart efter din tilmelding.

I tilfælde af aflysning

Med henblik på at sikre en tilstrækkelig kvalitet i Temanetværk forbeholder vi os ret til at aflyse, f. eks. hvis det skønnes, at et for lavt deltagerantal betyder, at den enkelte deltager ikke får maksimalt udbytte af møderne.

CfL forbeholder sig ret til at aflyse i forbindelse med instruktørs sygdom eller lignende, herunder force majeure. I så fald vil CfL tilbyde, at mødet gennemføres på et senere tidspunkt.

Hvis CfL tilbyder, at mødet gennemføres inden for rimelig tid, vil kunden ikke have misligholdelsesbeføjelser i anledning af aflysning.


NB:
ovenstående gælder kun CfL temanetværk. Se forretningsbetingelser for CfL's øvrige netværk her