Har du ambitioner om at udvikle dig selv og din virksomhed?

Netværket videndeler og går i dybden med HR-fagligt stof og aktuelle udviklingstiltag i deltagernes virksomheder. Overordnet fokus er både HR og ledelse med fokus på at opbygge en solid forretningsforståelse og målrettet tilgang til funktionens organisatoriske placering. Faglig og personlig udvikling diskuteres og programsættes målrettet som understøttelse af den enkelte deltagers funktion og udvikling, ligesom forskellige HR- og andre relevante værktøjer og metoder løbende undersøges og diskuteres.

Hvilke temaer arbejder netværket med?

Eksempler på temaer:

  • Reaktioner, relationer og ledelseskrav ved forandringer
  • Mod til ledelse
  • HR-aktiviteter, sociale medier og strategiske pejlemærker
  • Jagten på talenter
  • Aktuelle perspektiver på HRM – Hvad HR skal vide for at blive en relevant sparringspartner
  • Ledelseskommunikation
  • Coaching som et ledelsesværktøj
  • Strategisk kompetenceudvikling (virksomhedsbesøg samt case)
  • HRs fremtidige rolle.

Hvor ofte mødes netværket?

Netværket afholder 2 heldagsmøder (9.00-16.00), 2 halvdagsmøder (14.00-20.00 og 9.00-13.00) og 1 døgnmøde (16.00-16.00)

Møderne foregår hos CfL, på deltagernes domicil eller på danske konferencesteder.

På næste netværksmøde får vi besøg af Imran Rashid, der vil fortælle om konklusioner fra de sidste 40 års forskning inden for menneskelig motivation, adfærdsdesign, bevidsthedspsykologi samt vaneteori.

Med afsæt i sine bøger Sunde vaner – skabt med vilje (2020), Offline (2019) og SLUK (2017) vil Imran Rashid kaste lys over, hvordan vi systematisk kan anvende nye indsigter til at arbejde mere bevidst med at skabe sunde vaner i vores eget liv og på vores arbejdspladser.

Imran Rashid

Hvor meget bestemmer du egentlig i dit eget liv? Har du nogensinde gjort noget, du vidste, var forkert at gøre? Handlet stik imod din sunde fornuft? Udviklet vaner, som du ville ønske, at du ikke havde? Eller ofte ønsket, at du havde mere viljestyrke i hverdagen? Sandheden er lige så simpel, som den er chokerende: Du er nemlig langtfra det menneske, som du tror, at du er.

Imran Rashid, Speciallæge, IT-iværksætter og ejer af virksomheden Sund Digital

Hvordan er medlemmernes profiler?

Netværkets temaer tager udgangspunkt i de udfordringer, som knytter sig til varetagelse af HR-funktionen i en virksomhed. Deltagerne er som udgangspunkt HR-chefer, hvor HR i driften er fællesnævneren.

Hvordan bliver jeg medlem?

Kontakt kompetencerådgiver Inaam Nabil på + 45 5154 4152 eller netværkets facilitator Sanne Gry Folker på +45 5154 4133.

Hvad koster det at være med i netværket?

Prisen er kr. 20.100 pr. år for CfL-medlemmer og kr. 23.650  pr. år for andre.

Prisen er inkl. administration, facilitering af møderne, materialer, lokale, forplejning, overnatning i forbindelse med døgnmøder samt eksterne indlægsholdere.

Beløbet er eksklusive transport og moms.

Se vores generelle forretningsbetingelser for netværk her.

Se netværksets rådgiver fortælle mere om CfL netværk