HR-konsulenter 36

Formålet med netværket er at udveksle erfaringer og videndele om HR-drift samt have fokus på den forretningsmæssige HR-del, herunder hvorledes HR-funktionen understøtter og medvirker til at udvikle forretningen. Deltagerne er med dér, hvor HR bliver implementeret og er bevidste om at give deres bidrag til, at den overordnede HR-funktion hele tiden er i udvikling.

Der er gode, fortrolige og tætte diskussioner i netværket, og deltagerne er stærke i support af hinanden, når det brænder på.

Deltagernes profil

HR-konsulenter og -administratorer, som beskæftiger sig med store dele af HR-paletten med tyngdepunktet i HR-servicefunktioner. Tit og ofte er de selv med til at udviklede tiltag, som implementeres i virksomheden, da deres erfaringer er mangeartede og ofte kommer fra mange forskellige funktioner i nuværende og tidligere virksomheder.

Temaer i netværket

Vi tager udgangspunkt i deltagernes udfordringer, men arbejder også med trends og teorier samt personlig lederstil og udvikling.

Eksempler på temaer:

  • HR og kommunikation
  • Forretningsvendt HR
  • HR Business partnerens øje for forretning
  • Branding via LinkedIn
  • Hvad HR skal vide for at blive en relevant forretningspartner

Facilitering

Til netværket er knyttet en CfL-rådgiver, der på baggrund af deltagernes ønsker og behov tilrettelægger og faciliterer møderne for at sikre størst muligt udbytte. Andre CfL-rådgivere og eksterne ressourcer inddrages efter behov. Af hensyn til deltagernes kalendere fastlægges det efterfølgende års mødedatoer senest i juni.

Mødestruktur

3 halvdagsmøder (kl. 9-13), 1 heldagsmøde (kl. 9-16) og 1 døgnmøde (kl. 16-16). Hertil kommer et fælles HR træf for alle HR netværksdeltagere i CfL.

Hvorfor netværk?

Ved deltagelse i netværk i et fagligt miljø får virksomheden glæde af den viden, der kommer fra CfL, men også fra de mange forskellige brancher, der er repræsenteret i netværket. Et netværk lever, når medlemmerne giver det liv. Det betyder, at man som netværksdeltager skal engagere sig og prioritere møderne højt.

Helt afgørende er den fortrolighed, der opbygges i gruppen. Den giver mulighed for åbent at dele udfordringer og erfaringer og sætte sin egen viden i spil i nye sammenhænge.  

De tætte relationer giver et personligt netværk at trække på i forbindelse med både aktuelle ledelsesmæssige udfordringer og mere langsigtede professionelle og personlige strategier.

Deltagerne giver hinanden feedback og sparring på faglige og organisatoriske udfordringer, ligesom udviklingstendenser diskuteres og relateres til hverdagen i egen virksomhed. 

Forud for optagelse kommer nye deltagere i høring i netværket. Hertil skal vi bruge en kort tekst om deltagerens uddannelse, tidligere og nuværende arbejde samt udfordringer.