Har du ambitioner om at udvikle dig selv og din virksomhed?

NETOP-netværket har fokus på de udfordringer, som deltagerne ofte står med, når de ikke har den formelle ledelsesret. Andre midler skal i brug, og videndeling herom sikrer, at erfaringer deles på tværs og dermed sparer tid og besvær med utidssvarende løsninger.

Niveauet er højt, deltagerne skarpe og faciliteringen professionel. Særlige kendetegn ved dette netværk er godt humør, nysgerrighed, stor diversitet i typer af virksomheder, jobbeskrivelser, personligheder og anciennitet – og vi er oftest 15-18 personer på møderne. Her er gode diskussioner og plads til mange meninger og perspektiver.

Hvilke temaer arbejder netværket med?

Eksempler på temaer:

  • Klar kommunikation
  • Personlig planlægning og effektivitet
  • Anerkendende kommunikation/feedback
  • Karriereplanlægning, herunder karrieremotiver
  • Ledelsesdilemmaer
  • Den dobbelte loyalitet i et leadership pipeline perspektiv
  • Situationsbestemt ledelse
  • Forandringsledelse
  • Persontyper, hvordan kan jeg bedre forstå andre personer
  • Øget arbejdspres

Hvor ofte mødes netværket?

Netværket afholder 3 heldagsmøder (9.00-16.00) og et døgnmøde (16.00-16.00).

Hvordan er medlemmernes profiler?

Netværket henvender sig til ledere uden formelt personaleansvar i såvel private som offentlige organisationer. Deltagerne har typisk opgaver, der sigter mod forandring og udvikling, og som forudsætter, at de skal trække på ressourcer eller samarbejde på tværs af organisatoriske skel.

Hvordan bliver jeg medlem?

Kontakt kompetencerådgiver Inaam Nabil på + 45 5154 4152 eller netværkets facilitator Gitte Madsen på +45 5154 4158.

Hvad koster det at være med i netværket?

Prisen er kr. 18.300 pr. år for CfL-medlemmer og kr. 21.550 pr. år for andre.

Prisen er inkl. administration, facilitering af møderne, materialer, lokale, forplejning, overnatning i forbindelse med døgnmøder samt eksterne indlægsholdere.

Beløbet er eksklusive transport og moms.

Se vores generelle forretningsbetingelser for netværk her.

Se netværkets rådgiver fortælle mere om CfL netværk