Styrk dit lederskab i

CfLs nye netværk for HR Chefer

Har du ambitioner om at udvikle din HR-faglighed og din organisation?

Netværkets formål er at bringe HR-chefer sammen, så de kan bruge hinandens viden, erfaring og kompetencer til at udfordre og inspirere hinanden via cases og dermed udvikle sig HR-fagligt, mentalt og ledelsesmæssigt. Dialog og sparring foregår i afslappede rammer med plads til humor. Vi arbejder primært med egne (personlige cases), og vi ser på dem dels ud fra et HR-mæssigt og dels et ledelsesmæssigt perspektiv.

Netværket giver dig:

 • Et forum med høj HR-faglighed, hvor du henter inspiration – både fagligt og processuelt

 • Et fortroligt arbejdsrum til at reflektere over din ledelsespraksis og konkrete ledelsesdilemmaer

 • Sparring, feedback og input fra andre HR-chefer på dine udfordringer og din praksis

 • Inspiration og mod til at ændre din adfærd

 • Indsigt i hvordan HR-chefer fra andre brancher navigerer

 • Et styrket kontaktnet blandt HR-chefer

 • Stor indflydelse på de temaer, der har din interesse

Netværkets deltagere får afgørende betydning for, hvilke temaer der bliver taget op.
Eksempler på temaer kunne for eksempel være:

 • Fremtidens arbejdsplads og fremtidens medarbejdere: Hvilke gensidige forventninger ses med ”det lange lys på HR”.

 • Tiltrækning, fastholdelse og ”quiet quitting”: Hvad skal vi være opmærksomme på? Hvordan kan vi arbejde med ”flexible benefits”?

 • HR-rollens paradokser: Hvad kendetegner den interne konsulentrolle? Hvordan navigerer HR-professionelle optimalt i krydspres og paradokser?

 • Følelsesmæssig intelligens og psykologisk tryghed – i et ledelsesperspektiv.

 • Medarbejderudvikling og kompetenceudvikling: Giver det mening? Skal det både handle om faglighed og personlighed?

For at sikre at temaerne er aktuelle og relevante for deltagerne, er der på første møde mulighed for at komme med inputs til de temaer, som netværket skal arbejde med de kommende 12 måneder. 

Netværkets spilleregler

I CfL vægter vi fortrolighed og stærke relationer højt. Derudover udarbejder netværket egne spilleregler, som skal gælde på møderne. Nedenfor ses et sæt spilleregler for et andet HR-chef netværk:

 • Netværket skal være et sjovt åndehul og en "ventil",

 • netværket bygger på fortrolighed og tillid,

 • vi har respekt for fælles tid og interesser,

 • vi holder fokus, når vi er her,

 • vi bygger hinanden op,

 • vi byder ind, så der kommer inspiration indefra netværket,

 • vi gør lokale emner til "principper", der har fællesskabets interesse,

 • det er tilladt at bruge "stopknappen",

 • vi siger til, hvis der er noget, som vi ikke forstår.

Faglighed, fortrolighed, facilitering og praktik

Netværket ledes af chefrådgiver, Betina Stage, og det er naturligvis Betina, der er ansvarlig for at fastlægge programmer med faglig relevans. Dertil sikrer Betina, at netværksdeltagerne kommer med inputs, så indholdet sammenkobles med deltagernes praksis og udfordringer. 

Der er koblet et administrativt team til netværket, der tager sig af alt det praktiske.

Ved deltagelse i et CfL-netværk får du samtidigt adgang til at deltage virtuelt i samtlige CfL-Klubhusmøder, også selv om din organisation ikke er medlem af CfL.

Du kan se og tilmelde dig til de kommende CfL-Klubhusmøder her:

Læs mere om CfL-Klubhusmøder og se de kommende datoer

Hent printvenligt faktaark om netværket her

Læs de generelle forretningsbetingelser for deltagelse i CfLs netværk her

Mødetyper

3 heldagsmøder (9.00-16.00)
1 døgnmøde (17.00-16.00)

Afholdelsessted

Møderne afholdes hos CfL på Østerbro eller på et dansk konferencested.

Hvad koster det?

Prisen er kr. 20.300 ekskl. moms pr. år for CfL-medlemmer og kr. 23.900 ekskl. moms pr. år for ikke-medlemmer.

Kommende datoer

7. september 2023 kl. 9.00 - 16.00
4. december 2023 kl. 9.00-16.00
7. marts 2024 kl. 9.00-16.00
11. - 12. juni 2024 kl. 17.00 - 16.00

FAQ om netværket

Herunder kan du finde svar på en række spørgsmål om netværket. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.

Netværket henvender sig til HR-chefer, der arbejder på det strategiske niveau, og som er optaget af HR-, organisations- og ledelsesudvikling. Vi ønsker at sammensætte netværket fra så mange brancher og sektorer som muligt, da diversitet skaber en god platform for videndeling. Vi sikrer naturligvis, at deltagerne ikke kommer fra konkurrerende organisationer.

Vi forventer, at du prioriterer deltagelse i møderne og, at du både er optaget af at berige andre og selv få inspiration.

Udfyld formularen nederst på siden, så bliver du kontaktet til en uforpligtende snak om netværket eller kontakt kompetencerådgiver Heidi Teigen Sadek på tlf. +45 51 54 41 35

Prisen er kr. 20.300 pr. år for CfL-medlemmer og kr. 23.900 pr. år for ikke-medlemmer.

Prisen er inkl. administration, facilitering af møder, materiale, lokale, forplejning, overnatning i forbindelse med døgnmøder samt eksterne indlægsholdere.

Beløbet er eksklusive transport og moms.

Se vores generelle forretningsbetingelser for netværk her.

Mød netværksleder: Betina Stage

Betina har arbejdet med HR-området i mere end 20 år – både som konsulent og som HR-chef. Hun er en nytænkende, målrettet og forretningsdrevet HR-profil med et højt fagligt niveau. Gennem 10 år har hun været nærmeste sparringspartner til en ambitiøs direktion, så hun har både arbejdet med strategisk og operationel HR. Hun har solid erfaring i at udvikle og implementere forretningsstrategier og understøtte den interne kommunikation.

Betina er kendt for at have et højt energi- og kvalitetsniveau, og hun motiveres af at se andre lykkes. Derfor brænder hun for rollen som netværksfacilitator for CfLs netværk for HR-direktører og HR-chefer. Samtidig har hun selv deltaget i et HR-netværk i 10 år, hvilket hun har haft stor gavn af.

I CfL arbejder Betina både med HR, coaching samt leder- og ledelsesudvikling. Samtidig underviser hun på nogle af CfLs HR-kurser, og hun er ansvarlig for CfLs HR-klubhusmøder.

Fagligt har Betina en baggrund som cand. merc. med fokus på HR, strategi og branding. Hun har efteruddannelser inden for fx coaching, proceskonsultation, strategiimplementering, facilitering, kommunikation m.v. Yderligere er hun certificeret i en del testværktøjer.

Læs mere om Betina Stage

Hent vores brochure om CfL Netværk I brochuren kan du læse om CfL Netværk og blive klogere på dit udbytte som netværksdeltager, samt læse om andre deltageres oplevelser med vores netværk. Klik på knappen nedenfor for at få brochuren tilsendt. Download brochure

Hør mere om netværket

Er du interesseret i at deltage i netværket, har du spørgsmål om netværket, eller ønsker du at høre mere om gruppens medlemmer? Skriv til mig i formularen nedenfor, eller kontakt mig via mail eller telefon.

Heidi Teigen Sadek
Kompetencerådgiver

T: +45 51544135
M: hts@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Andre har også kigget på

HR Chefer

Netværkets formål er at skabe et forum for erfaringsudveksling og udvikling med udgangspunkt i deltagernes erfaringer og visioner.