Styrk dit lederskab i

CfLs nye netværk for strategiske ledere

Har du ambitioner om at udvikle dig selv og din virksomhed?

Netværkets formål er at bringe ledere på strategisk niveau, så de kan bruge hinandens viden, erfaring og kompetencer til at udfordre og inspirere hinanden via cases og dermed udvikle sig mentalt og ledelsesmæssigt. Dialog og sparring foregår i afslappede rammer med plads til humor. Vi arbejder primært med egne (personlige cases), og vi ser på dem dels ud fra et ledelsesmæssigt og dels ud fra et overordnet samfundsøkonomisk perspektiv.

Vi mødes tre gange om året på konferencesteder i Danmark. Da alle møder er 24 timer, giver det god tid til sparring og dialog. Du skal forvente, at der på alle møder vil være ”dialogvandring” i nærområdet på 1-1½ times varighed, da vi samtaler anderledes, når vi samtidig bevæger os.

Netværket giver dig

 • Et fortroligt arbejdsrum til at reflektere over din ledelsespraksis og konkrete ledelsesdilemmaer
 • Sparring, feedback og input fra andre ledere på dine udfordringer
 • Inspiration og mod til at ændre din ledelsesadfærd
 • Indsigt i hvordan ledere fra andre brancher navigerer
 • Et styrket kontaktnet blandt ledere, der arbejder strategisk

Fortrolighed, faglighed og facilitering

Netværket ledes af seniorrådgiver Sanne Gry Folker, som har mange års erfaring med at lede professionelle netværk for ledere og HR.

Sanne arbejder med forskellige processer i facilitering af netværk, og hun har erfaring med hurtigt at skabe fortrolighed i netværket samt sikre gode rammer for videndeling.

Det er selvfølgelig Sanne, der er ansvarlig for at fastlægge programmer med faglig relevans, og der er koblet et administrativt team til netværket, der klarer al praktikken.

Læs mere om Sannes baggrund her

Temaer for møderne

Vi tager udgangspunkt i deltagernes udfordringer, og arbejder også med trends og teorier samt personlig lederstil og -udvikling. Temaerne fastsættes sammen med deltagerne ud fra interesser og fokusområder i deres daglige virke.

På opstartsmødet har vi selvfølgelig fokus på at lære hinanden at kende, og så arbejder vi med temaet "Styrkebaseret ledelse sikrer bedre resultater".

Eksempler på temaer, der kunne være relevante:

 • Organisationskulturen er vigtig og definerer en organisation. Hvad er det egentligt, og hvordan kan der arbejdes aktivt med den?
 • Hvordan kan du styrke sammenhængskraften i din ledergruppe?
 • Hvordan påvirker udviklingen på den globale scene mit lederskab?
 • Hybridledelse er det nye sort – særlige opmærksomhedspunkter i den forbindelse?
 • Hvad er strategisk ledelse mere præcist og hvilke fokusområder bør jeg have?
 • Den retorisk overbevisende leder.
 • Hvilke krav stiller medarbejdere til nutidens ledelse?
 • Forandringsledelse er den evige strategiske trussel! Kunne vi ikke anskue det som en mulighed?
 • Agile og nye organisationsformer - hvordan gør man?
 • Fra kriseleder til strategisk tænker
 • Forretningsudvikling er meget mere end digitalisering og omvendt. Hvor er I på vej hen?
 • Strategisk rekruttering

Mødetyper

3 døgnmøder (kl. 14.00-14.00)

Afholdelsessted

Møderne afholdes på danske konferencesteder.

Hvad koster det?

Prisen er kr. 24.000  ekskl. moms pr. år for CfL-medlemmer og kr. 28.250 ekskl. moms pr. år for andre.

FAQ om netværket

Herunder kan du finde svar på en række spørgsmål om netværket. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.

Netværket henvender sig til ledere, der arbejder på det strategiske niveau og som er optaget af forretnings-, organisations- og ledelsesudvikling. Vi ønsker at sammensætte netværket fra så mange brancher og sektorer som muligt, da diversitet skaber en god platform for videndeling. Vi sikrer naturligvis, at deltagerne kommer fra ikke-konkurrerende organisationer.

Vi går efter et deltagerantal på maksimalt 16 strategiske ledere, så vi hurtigt kan skabe relationer og fortrolighed. Vi forventer, at du prioriterer deltagelse i møderne.

Kontakt  kompetencerådgiver Thomas Nielsen Ohlin på +45 5154 4134 eller netværksleder Sanne Folker på +45 5154 4133.

Prisen er kr. 24.000 ekskl. moms pr. år for CfL-medlemmer og kr. 28.250 ekskl. moms  pr. år for andre.

Prisen for netværksdeltagelse indeholder omkostninger i forbindelse med mødeafholdelsen, herunder mødekoordination og -ledelse, fuld forplejning, materialer, oplægsholdere samt overnatning, hvis netværket afholder døgnmøder. Øvrige transport- og opholdsomkostninger (f.eks. minibar, telefon mv.) afholdes af den enkelte og er CfL uvedkommende.

Se vores generelle forretningsbetingelser for netværk her.

Hent vores brochure om CfL Netværk I brochuren kan du læse om CfL Netværk og blive klogere på dit udbytte som netværksdeltager, samt læse om andre deltageres oplevelser med vores netværk. Klik på knappen nedenfor for at få brochuren tilsendt. Download brochure

Hør mere om netværket

Er du interesseret i at deltage i netværket, har du spørgsmål om netværket, eller ønsker du at høre mere om gruppens medlemmer? Skriv til mig i formularen nedenfor, eller kontakt mig via mail eller telefon.

Thomas Nielsen Ohlin

Thomas Nielsen Ohlin
Kompetencerådgiver

T: +45 51 54 41 34
M: tno@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik