Bliv udfordret med

CfL Virtuelt Ledernetværk

Styrk dit lederskab i CfLs virtuelle netværk

Som deltager i et af CfL´s virtuelle netværk bliver du tilknyttet en fast gruppe med en erfaren CfL-facilitator, der sikrer fortrolighed og tryghed i gruppen.

Hvert møde er en kombination af gensidig sparring og faglige oplæg.

Netværket har tidligere arbejdet med temaer som:

Hold virtuelle møder med høj energi

Virtuelle møder fylder mere og mere i hverdagen.
Hvordan sikrer du flow og god energi på møderne?
Og hvordan sikrer du et tæt tilhørsforhold på distancen?

Kom krænkende adfærd til livs

Kend de psykologiske kræfter, der er på spil og betydningen af psykologisk tryghed. Få også en skabelon til håndtering af krænkende adfærd, som kan implementeres i din egen personalepolitik.

Sådan leder du strategisk

Gør strategien levende, vedkommende og relevant for dit team gennem målrettet kommunikation. Vi belyser fire afgørende fokusområder for succesfuld strategisk ledelse.

Reflektiv ledelse

Styrk dit lederskab gennem (større) refleksion, nysgerrighed og løbende justering af eksisterende praksis. Mentalisering og langsom tænkning er nogle af nøglebegreberne, vi kigger på – og øver i praksis!

For at sikre optimalt udbytte af netværket forventes det, at du:

  • Vil og tør dele ud af dine erfaringer, udfordringer og refleksioner
  • Er nysgerrig på at udvikle dig selv og bidrage til andres udvikling
  • Prioriterer at deltage i alle fire årlige møder

Møderne afholdes via mødeplatformen Zoom, der ikke kræver download, men tilgås via et link, du får tilsendt forud for hvert møde.

Med CfLs virtuelle netværk får du 9 klare fordele:

Optimal udnyttelse af din tid
Faglig og personlig udvikling, mens du er i dine vante omgivelser
Hurtig og let adgang til læring, inspiration og videndeling
Et stærkt ledernetværk på tværs af landet
Professionel facilitering af en af CfL´s rådgivere på alle møder
Nye perspektiver på aktuelle ledelsesdilemmaer
Refleksioner omkring eget lederskab
Større selvindsigt som leder - via faglige indlæg og diskussioner
Et stærkt fælles forum og frirum til at tale ledelse

Mødetyper

4 virtuelle møder
Alle møder er fra 13-16

Afholdelsessted

Møderne afholdes via Zoom.

Du får tilsendt link forud for mødet.

Hvad koster det?

Prisen er kr. 4.500 ekskl. moms pr. år for CfL-medlemmer og kr. 5.175 ekskl. moms pr. år for andre.

FAQ om netværket

Herunder kan du finde svar på en række spørgsmål om netværket. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.

Nye som erfarne ledere med personaleansvar. Din titel kan være afdelingsleder, teamchef, manager, etc. Du kan både være ansat i den offentlige sektor eller i en privat organisation. Vigtigst er, at du søger faglig og personlig udvikling af din lederrolle – på en hurtig og let tilgængelig måde sammen med andre ledere fra hele landet.

Udfyld formularen nederst på siden, så bliver du kontaktet for en uforpligtende snak om netværket eller kontakt kompetencerådgiver Thomas Nielsen Ohlin på tlf. +45 51 54 41 34

Prisen er kr. 4.500 ekskl. moms pr. år for CfL-medlemmer og kr. 5.175 ekskl. moms pr. år for andre.

Prisen for netværksdeltagelse indeholder omkostninger i forbindelse med mødeafholdelsen, herunder mødekoordination og -ledelse, fuld forplejning, materialer, oplægsholdere samt overnatning, hvis netværket afholder døgnmøder. Øvrige transport- og opholdsomkostninger (f.eks. minibar, telefon mv.) afholdes af den enkelte og er CfL uvedkommende.

Se vores generelle forretningsbetingelser for netværk her.

Fakta om det virtuelle netværk

Fire møder á 3 timer med hver sit aktuelle ledelsestema

Fast struktur på møderne med sparring, indlæg og refleksioner

Breakout rooms i mindre grupper til fortrolige dialoger

Chat-forum til fælles dialog

Professionel facilitering, der sikrer optimalt udbytte

Links til relevante videoer og materiale efter mødet

Personlig invitation med guideline til hvert møde

Mød netværksleder: Gitte Madsen

Gitte har en solid baggrund inden for kommunikation, rådgivning og undervisning. Hun har 14 års erfaring med drift af egen virksomhed og er vant til at være i berøring med de forskellige ledelsesled i en organisation. Som facilitator i CfLs netværk skaber Gitte rammerne for et fagligt fortroligt og personligt inspirerende rum, hvor deltagerne kan tanke mentalt og fagligt op.

På netværksmøderne sikrer Gitte, at deltagernes egne erfaringer, udfordringer og succeser bliver sat i spil, så der skabes nye perspektiver på den enkelte deltagers ståsted og udvikling. derudover underviser Gitte på en række af CfLs ledelses- og kommunikationskurser og har selv et stort netværk, hun trækker på til relevante indlæg og øvrig inspiration til netværket.

Læs mere om Gittes baggrund her

Hent vores brochure om CfL Netværk I brochuren kan du læse om CfL Netværk og blive klogere på dit udbytte som netværksdeltager, samt læse om andre deltageres oplevelser med vores netværk. Klik på knappen nedenfor for at få brochuren tilsendt. Download brochure

Hør mere om netværket

Er du interesseret i at deltage i netværket, har du spørgsmål om netværket, eller ønsker du at høre mere om gruppens medlemmer? Skriv til mig i formularen nedenfor, eller kontakt mig via mail eller telefon.

Thomas Nielsen Ohlin

Thomas Nielsen Ohlin
Kompetencerådgiver

T: +45 51 54 41 34
M: tno@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Andre har også kigget på

HR Chefer

Netværkets formål er at skabe et forum for erfaringsudveksling og udvikling med udgangspunkt i deltagernes erfaringer og visioner.

Out of the box thinking

Kreativitet mellem kaos og kontrol – slip kontrollen på intelligente måder, og få meget mere igen