Træn dit lederskab hos CfL
- ”bliv en bedre leder via praktisk træning og sparring”

Netværket har lukket for optag

Træningsbane for ledere

Vores erfaring viser, at nye ledere hurtigt bliver bevidste om, at god ledelse  kræver træning og atter træning. Øvelse gør som sagt mester.

På trods af det får mange  ledere ikke prioriteret tid til træning, når hverdagen uden for kursuslokalet melder sig. En væsentlig årsag hertil er, at mange nye ledere på trods af træningsøvelser på et kursusforløb ikke føler sig tilstrækkeligt ”klædt på” til, at de ”tør” anvende et ellers godt ledelsesværktøj i daglig praksis.

Derfor etablerer CfL et netværk rettet mod ledere med 1-4 års erfaring, som gerne vil træne deres færdigheder i at blive en bedre leder via praktiske øvelser.

Eneste krav er, at du er leder i dag og  har tidligere deltaget i et af CfLs forløb til nye ledere, jf. ”Deltagernes profil”.

Netværkets formål er, at deltagerne tager sit lederskab til det næste niveau. Hoved-fokus for aktiviteterne i netværket er fortsat træning og forankring af de ledelsesværktøjer, som du allerede har erhvervet dig. Derudover vil netværket fokusere på ledelseskollegial sparring på konkrete ledelsesmæssige udfordringer og problemstillinger.

Generelt

Ved deltagelse i et ledelsesfagligt netværk får virksomheden glæde af den viden, der kommer fra CfL, men også fra de mange forskellige brancher, der er repræsenteret i netværket.

Et netværk lever, når medlemmerne giver det liv. Det betyder, at man som netværksdeltager skal engagere sig og prioritere møderne højt. Helt afgørende er den fortrolighed, der opbygges i gruppen. Den giver mulighed for åbent at dele udfordringer og erfaringer og sætte sin egen viden i spil i nye sammenhæng.

Temaer i netværket               

Deltagernes aktuelle og kommende udfordringer og problemstillinger, trends og teorier om ledelse, samt udvikling af personlig/faglig lederstil.

 Eksempler på temaer:

 • Fortsat træning i værktøjer med vægt på personaleledelse, fx:
  • Anerkendende feedback
  • Den vanskelige samtale
  • Assertiv kommunikation
  • Konflikthåndtering
  • Coaching

Temaer for sæsonen planlægges af deltagere i fælleskab på første netværksmøde.

Facilitering

Til netværket er knyttet en CfL-rådgiver, der på baggrund af deltagernes ønsker og behov, tilrettelægger og faciliterer møderne for at sikre størst muligt udbytte. Hovedfokus vil være på træning af forskellige ledelsesværktøjer.

Andre CfL-rådgivere og eksterne ressourcer inddrages efter behov.

Deltagernes profil

Ledere med 1-4 års erfaring, der er leder i dag, og som har deltaget på et af CfLs forløb for nye ledere, enten ”Grundlæggende ledelse”,  ”Fra faglig specialist til personaleleder”, ” Den nye leder” eller ”Prolog”.