Faglige pitstops for projektledere og ledere uden formelt personaleansvar

- hold dig skarp i rollen og læg mere til

Sæt dine erfaringer i spil blandt andre projektledere og uformelle ledere og få sparring på dine udfordringer.

Dit udbytte

Denne temarække er målrettet dig, der som projektleder, projektchef eller leder uden formelt personaleansvar ønsker at holde dig skarp i rollen og åben for andres perspektiver og tilgange, når du skal skabe værdi for organisationen.

I et forum af ligesindede og med forskellige spændende virksomheder repræsenteret, tager I fat om temaer af central betydning for det at lede, udvikle og implementere projekter.

Vi tager også ordentligt fat om nogle af de udfordringer og dilemmaer, der følger med rollen.

Hvordan

Temarækken er tilrettelagt som 4 eftermiddagsmøder (kl. 14 – 17) med ca. 4 ugers mellemrum.

Møderne afholdes i lokaler hos CfL København og der vil være en eller flere faglige facilitatorer, som rammesætter mødet, giver inspiration og holder jer til agendaen.

Du arbejder med afsæt i din egen organisation og deler ud af egne erfaringer. Når alle gør det, er du garanteret et solidt udbytte og gode kontakter til videre inspiration.

Temarækken

Navigator eller lus mellem flere negle

 • At kende dine interessenter og navigere mellem dem
 • Udfordringer forbundet med at trække på nøgleressourcer uden at have den formelle ledelse
 • Håndtering af dilemmaer, når du bliver klemt mellem styregruppen og de ledere, der skal levere medarbejdere til opgaven

 I spidsen for et team

 • Hvordan motiverer og fastholder du teamet i og om den fælles opgave?
 • Vigtigheden af fælles mål og involvering
 • Samarbejdet i teamet, når forudsætninger for projektet eller opgaven skrider

Kend dig selv og dine reaktionsmønstre

 • Hvornår er du din egen bedste ven eller værste fjende?
 • Et kig på egne styrker og opmærksomhedspunkter

Den kritiske formidling hele vejen

 • Hvor bevidst bruger du forskellige virkemidler og kanaler?
 • På hvilke områder kan du skrue op og ned for din formidling til gavn for projektet og organisationen?

Pris

Medlemmer: kr. 6.500,- / Andre: kr. 7.500,-

Prisen inkluderer forplejning og materialer, men er ekskl. moms.

Varighed og datoer

 • 12. marts 2015, kl. 14.00 – 17.00
 • 22. april 2015, kl. 14.00 – 17.00
 • 2. juni 2015, kl. 14.00 – 17.00
 • 22. juni 2015, kl. 14.00 - 17.00

Tilmelding

Du tilmelder dig de "Faglige pitstops for projektledere og ledere uden formelt personaleansvar" ved at sende en mail til netvaerk@cfl.dk, hvor du angiver navn, titel, mailadresse og virksomhed.

Du kan læse vores forretningsbetingelser her.