Få større indsigt i, hvordan du som leder kan håndtere stress i din organisation.

Tag ansvar og deltag i et netværk, hvor vi arbejder med en praksisnær tilgang, hvor videndeling og erfaringsudveksling er væsentligt.

Over fire møder får du eksperternes erfaringer og best practices, samt videndeling med ledere fra andre virksomheder.

Det får du

I temanetværket Ledelse mod stress veksles mellem inspirationsindlæg fra eksperter, egne cases, videndeling og erfaringsudveksling.

Det er hensigtsmæssigt at arbejde struktureret ud fra en model, når stress skal håndteres. Derfor tager vi afsæt i den såkaldte IGLO-model, der adresser udfordringer med forskellige ledelsesperspektiver. Modellen har fokus på arbejdspladsen som helhed, samt at alle har et fælles ansvar for at sikre det psykiske arbejdsmiljø.

Ved at bruge en tilgang som denne, sikres der, at vi hele tiden har fokus på, hvad du som leder kan gøre i hvilke situationer.

Datoer og temaer

Møderne bliver afholdt fra 10-16 på følgende datoer:

  • 9. december 2019 hos CfL
  • 27. februar 2020 hos CfL
  • 25. marts 2020 hos CfL
  • 3. juni 2020 hos Kalmia 

Møde 1: Når organisatoriske forhold spænder ben

Møde_ikonStruktur, hierarkier, beslutningsprocesser, KPI’er, uformelt ledelsesansvar, sociale relationer og andre organisatoriske forhold kan virke kontraproduktive og sågar stressende for medarbejdere og ledere. Få skærpet din opmærksomhed på faldgruber og handlemuligheder.Inspirator: Direktør Anja Neiiendam, CfL

Møde 2: Hvordan håndterer du ledelsesmæssigt den stressede medarbejder?

Mand_briller_ikonHver medarbejder skal ledes individuelt. Og den enkelte medarbejder skal ledes forskelligt, alt efter hvor han befinder sig på stresstrappen. Vi arbejder med konkrete situationer, hvor vi undersøger, hvordan ændret ledelsesadfærd skaber bedre trivsel og mindre stress.Inspirator: Seniorrådgiver og erhvervspsykolog Troels Gottlieb, CfL

Møde 3: Gruppedynamikken på en arbejdsplads kan både virke stresshæmmende og stressfremmende

Gruppe_ikonMennesker er flokdyr og derfor er vores tilhørsforhold – eller mangel på samme – af stor betydning for vores trivsel og stressniveau. Vi dykker ned i teorien og undersøger egne bevidste eller ubevidste oplevelser med gruppedynamikker på en arbejdsplads, samt diskuterer, hvordan du som leder aktivt kan bruge indsigten i gruppedynamik til at arbejde mod stress.Inspirator: Seniorrådgiver og psykolog Allan Cohn Shapiro, CfL

Møde 4: Individets håndtering af stress

Kvinde_ikonNår vi ikke får opfyldt vores grundlæggende behov (at være vellidte, at være kompetente og at være i kontrol), øges risikoen for stress. Opdag din egen balance. Tag en stresstest, og lav dit personlige energiregnskab. Med dette i baggagen er du klædt bedre på som leder, når du skal forebygge stress i din afdeling eller støtte en stresset medarbejder.Inspirator: Læge og psykoterapeut Bettina Damsbo og cand.merc.jur. og psykoterapeut Nicoline Christophersen, Kalmia – Center mod stressBemærk: Mødet foregår hos Kalmia i Gentofte, hvor der er nogle særlige rammer, som imødekommer dagens tema.

Pris for deltagelse

CfL-medlemmer: 14.750 kr. ekskl. moms / Andre: 17.350 kr. ekskl. moms.

Temanetværket henvender sig til...

.. dig som f. eks. er leder for medarbejdere, leder for ledere eller sidder i en HR funktion, der understøtter ledelsen.

Har du oplevet stressede medarbejdere i din organisation, og har du et ønske om at få inspiration, nye perspektiver samt konkrete greb og værktøjer til at håndtere udfordringen endnu bedre? Så bør du deltage i dette netværk.

Kontakt netværkets facilitator, Anja Neiiendam, for yderligere information på telefon 51 54 41 82 eller på ane@cfl.dk.

Læs de generelle forretningsbetingelser for deltagelse i CfL temanetværk her