Verden har brug for indsigtsfulde ledere!

Bliv en del af CfL's temanetværk Ledercirkel: Indsigtsfuld ledelse - en transformerende udviklingsrejse for ledere.

Det får du

Netværket har til formål at sætte fokus på indsigtsfuld ledelse for erfarne ledere. Du vil bl.a.:

  • Lære at transformere viden og erfaring til visdom og personlig vækst
  • Opdage glæden ved at kende dig selv og styrke din selvdisciplin og dine relationer
  • inspiration til at se på dig selv og din gerning med nye øjne

Netværket vil have fokus på samvær med ligesindede, som du kan udvikle dig med og spejle dig i. Et fortroligt rum med inspiration, refleksion og diskussion. 

På netværksmøderne møder du hver gang CfL Fagchef Ruth Znaider som fast facilitator, der sikrer opbygning af relationer, inspiration, faglighed og fortrolighed på samtlige møder.

Datoer og temaer

Døgnmødet afholdes på et dansk konferencested (TBA) og heldagsmøderne vil blive afholdt hos CfL fra 9-16 på følgende datoer:

  • 19.-20. september 2019
  • 25. oktober 2019
  • 29. november 2019
  • Januar/februar 2020 (dato følger)
  • 3. marts 2020
  • 24. april 2020

Møde 1: Kender du dine følelser? 

TankebobleEn personlig udviklings-bootcamp, hvor du bliver kastet ud i situationer, der ligger langt fra din hverdag. Du vil blive udfordret på dine værdier, dit verdensbillede og dine valg. Kender du f.eks. dit True North? Lever du det liv, du ønsker at leve? Træffer du dine væsentlige valg ud fra dit indre kompas eller tilpasser du dig? Hvem har skrevet dit livsmanuskript? Skal det skrives om, eller skal du bare begynde at følge det lidt mere?

Keynote: Jacob Grum-Schwensen, seniorrådgiver CfL, finalist i TV2's "Hjem til gården" i 2017

Møde 2: Hvordan bliver du dig?

Mand_briller_ikonIfølge Søren Kierkegaard er der en opgave forbundet med selve det at være menneske. Den indebærer, at ethvert menneske må tage sig tid til at samle sit sind, tænke over sig selv og sine beslutninger. Hvis det at være leder, er den eksistens man har valgt, må første skridt i denne opgave således være at finde frem til den idé, der styrer ens liv. Næste skridt er at forblive denne idé og sig selv tro. 

Keynote: Pia Søltoft, ph.d., forfatter, sognepræst

Møde 3: Tør du tage din identitet og dit omdømme på dig?

Vægt Mens vi som mennesker ynder at forstå os selv som rationelle væsener, så er sandheden, at vi samtidig ubevidst motiveres af vores evolutionspsykologiske arv. Det skaber rum for et mismatch mellem de historier, vi fortæller om os selv, og dem, andre fortæller om os. Selv vil vi være tilbøjelige til at se os som rationelle, mens vores omdømme også rummer, hvad andre ser og tolker i lyset af vores mere primitive og egoistiske motiver. Som leder skal man – for at stå stærkt - turde se sine skyggesider øjnene og håndtere spændingsfeltet mellem identitet og omdømme.

Keynote: Troels Gottlieb, ph.d., psykolog, seniorrådgiver i CfL 

Møde 4: Har du fokus på dine samtaler? 

Møde_ikon

En afgørende ledelsesmæssig kompetence er evnen til at skabe samtaler, der motiverer medarbejderne til at engagere sig aktivt i udforskende dialoger og diskussioner om aktuelle temaer og udfordringer. Det er nemlig i samtalen, den organisatoriske identitet og virkelighed skabes. Som leder kan du ikke kontrollere forandring, men du kan rette din opmærksomhed mod de meningsskabende processer, der finder sted i de mange samtaler, der hele tiden finder sted rundt om i din organisation. 

Keynote: Karina Solsø, psykolog og erhvervsforsker i samarbejde med University of Hertfordshire

Møde 5: Kan du holde din sti ren? 

Enkelt_netværkI de seneste år er etisk og social ansvarlighed blevet så afgørende for virksomheders succes og overlevelse, at området er rykket helt op på topchefernes skrivebord. Samtidig er kravene skærpet, så ikke alene virksomhederne, men også deres samarbejdspartnere over hele verden, holder deres sti ren. 

Hvad betyder etikken for dig som leder, og hvor kan du risikere at blive udfordret?

Keynote: TBA

Møde 6: Indsigtsfuld leder for fremtiden 

TimeglasTid til at samle op og konkludere.
Tid til at forsegle dit nye livsmanuskript – din nye pagt med dig selv.
Tid til at lægge en konkret plan for implementering af de nye tanker, holdninger, værktøjer og ikke mindst den visdom, du har fået med under forløbet.

Keynote: TBA

Pris for deltagelse

CfL-medlemmer: 25.000 kr. ekskl. moms / Andre: 31.250 kr. ekskl. moms.

Temanetværket henvender sig til...

... dig som er erfaren leder og gerne vil have fokus på indsigtsfuld ledelse. 

Kontakt netværkets facilitator, Ruth Znaider, for yderligere information på telefon 20 98 39 99 eller på rzn@cfl.dk.

Læs de generelle forretningsbetingelser for deltagelse i CfL temanetværk her