Bliv udfordret med

CfL Virtuelt Ledernetværk

Styrk dit lederskab i CfLs virtuelle netværk

Som deltager i et af CfL´s virtuelle netværk bliver du tilknyttet en fast gruppe med en erfaren CfL-facilitator, der sikrer fortrolighed og tryghed i gruppen.

Hvert møde er en kombination af gensidig sparring og faglige oplæg.

Temaer for de næste møder

Møde 1: Mandag 31. august 2020 kl. 13-16
Styrk dit lederskab og få følgeskab

Hvad er dine styrker som leder?
Hvornår mærker du usikkerheden – og hvordan håndterer du den?
Autenticitet – hvad betyder det for dig?


Møde 2: Onsdag 7. oktober 2020 kl. 13-16
Ledelse i en forandringstid

Tankeboble - Hvordan balancerer du som leder mellem forandring og fastholdelse?
Hvordan håndterer du medarbejdernes modstand?
… og din egen modstand – hvad betyder den for din gennemslagskraft?

Møde 3: Onsdag 9. december kl. 13-16
Når samarbejdet slår gnister

Empati - Den svære samtale – hvornår skal du tage den?
Hvordan håndterer du de svære situationer – og kender du dine mønstre?
Hvem ville du nødigt tage den svære samtale med?

Møde 4: Torsdag 14. januar 2021 kl. 13-16
Dilemmaer i ledelse

Vægt - Hvordan tilgodeser jeg både medarbejdernes og ledergruppens behov?
Balancen mellem langsigtet og kortsigtet fokus?
... og hvordan sikres drift og udvikling på samme tid?

Med CfLs virtuelle netværk får du 9 klare fordele:

Optimal udnyttelse af din tid
Faglig og personlig udvikling, mens du er i dine vante omgivelser
Hurtig og let adgang til læring, inspiration og videndeling
Et stærkt ledernetværk på tværs af landet
Professionel facilitering af en af CfL´s rådgivere på alle møder
Nye perspektiver på aktuelle ledelsesdilemmaer
Refleksioner omkring eget lederskab
Større selvindsigt som leder - via faglige indlæg og diskussioner
Et stærkt fælles forum og frirum til at tale ledelse

Mødedatoer

31. august
7. oktober
9. december
14. januar 2021.
Alle møder er fra 13-16

Afholdelsessted

Møderne afholdes via Zoom.

Du får tilsendt link forud for mødet.

Hvad koster det?

Prisen er kr. 4.500 pr. år for CfL-medlemmer og kr. 5.175 pr. år for andre.

For at sikre optimalt udbytte af netværket forventes det, at du:

  • Vil og tør dele ud af dine erfaringer, udfordringer og refleksioner
  • Er nysgerrig på at udvikle dig selv og bidrage til andres udvikling
  • Prioriterer at deltage i alle fire årlige møder

Møderne afholdes via mødeplatformen Zoom, der ikke kræver download, men tilgås via et link, du får tilsendt forud for hvert møde.

FAQ om netværket

Herunder kan du finde svar på en række spørgsmål om netværket. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.

Nye som erfarne ledere med personaleansvar. Din titel kan være afdelingsleder, teamchef, manager, etc. Du kan både være ansat i den offentlige sektor eller i en privat organisation. Vigtigst er, at du søger faglig og personlig udvikling af din lederrolle – på en hurtig og let tilgængelig måde sammen med andre ledere fra hele landet.

Kontakt netværkets rådgiver Gitte Madsen på +45 5154 4158.

Prisen er kr. 4.500 pr. år for CfL-medlemmer og kr. 5.175 pr. år for andre.

Se vores generelle forretningsbetingelser for netværk her.

Fakta om det virtuelle netværk

Fire møder á 3 timer med hver sit aktuelle ledelsestema

Fast struktur på møderne med sparring, indlæg og refleksioner

Breakout rooms i mindre grupper til fortrolige dialoger

Chat-forum til fælles dialog

Professionel facilitering, der sikrer optimalt udbytte

Links til relevante videoer og materiale efter mødet

Personlig invitation med guideline til hvert møde

Mød netværkets rådgiver: Gitte Madsen

Gitte har en solid baggrund inden for kommunikation, rådgivning og undervisning. Hun har 14 års erfaring med drift af egen virksomhed og er vant til at være i berøring med de forskellige ledelsesled i en organisation. Som facilitator i CfLs netværk skaber Gitte rammerne for et fagligt fortroligt og personligt inspirerende rum, hvor deltagerne kan tanke mentalt og fagligt op.

På netværksmøderne sikrer Gitte, at deltagernes egne erfaringer, udfordringer og succeser bliver sat i spil, så der skabes nye perspektiver på den enkelte deltagers ståsted og udvikling. derudover underviser Gitte på en række af CfLs ledelses- og kommunikationskurser og har selv et stort netværk, hun trækker på til relevante indlæg og øvrig inspiration til netværket.

Læs mere om Gittes baggrund her

Tilmeld dig netværket

Tilmelding

Ved tilmelding skal du acceptere vores forretningsbetingelser og privatlivspolitik

Har du spørgsmål?

Martin Winther Nørlev
Kursuschef

T: +45 2628 9572 
M: mwn@cfl.dk 

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik