CfL Podcast - Mobilisering af forandring 2015

Du er leder af en virksomhed, der har været gennem mange større omlægninger i løbet af de senere år. Og du kan se, det bliver nødvendigt med yderligere justeringer på den korte og mellemlange bane. Du kan mærke, at både medarbejdere og mellemledere er frustrerede.

Samtidig har de mange forandringer betydet, at der er øget skepsis i forhold til ledelsens beslutninger. Forandringer bliver mere og mere kædet sammen med besvær, og afståelse af privilegier, fordi opfattelsen er, at beslutningerne bliver taget hen over hovedet på medarbejderne.

Hvordan kan du ændre den kultur – sådan at forandringsvillighed frem over bliver en naturlig del af virksomhedens kultur – og medarbejderne og mellemledere i højere grad påtager sig selv at bære de nødvendige forandringer igennem?

Hvis du ønsker at dele denne podcast med din ledergruppe eller kollega, så brug dette link - cfl.dk/podcasts/cfl-podcast-mobilisering-af-forandring-2015