CfL Podcast - SIMPLE RULES 2015

Velkommen til et nyt lydnyt, der denne her gang handler om SIMPLE RULES. Dr. Don Sull har vist, at der kan skabes store og målbare resultater ved at løse komplekse strategiske problemstillinger gennem forenkling.

På siden www.cfl.dk/simple-rules vil du løbende få informationer om konceptet, og du vil se cases om, hvordan forenkling har skabt bedre resultater.

CfL har indgået et partnerskab med Don Sull om SIMPLE RULES som metode. Don Sull har netop udgivet bogen Simple Rules, som fortæller om erfaringer via 15 års casebaseret forskning fra London Business School, Stanford og MIT.