CfL Podcast - Strategisk beredskab og rammesætning 2015

Du er leder af en virksomhed, hvor du har skabt nogle rammer, du selv synes passer til det strategiske fokus for virksomheden. Produktudvikling og intern dialog fungerer fint, og du kan se, at medarbejderne trives inden for rammerne.

Men du ønsker nu på sigt at åbne op for mere kundefokus og –dialog i virksomheden, og også skabe en innovationskultur, der kan finde sted i andre afdelinger end produktudvikling.
Derfor bliver du nødt til at ændre på de eksisterende rammer. Hvordan gør du? Og hvordan sikrer du, at de nye rammer samtidig bliver så elastiske, at de kan ændres til noget helt tredje, hvis det skulle blive nødvendigt på et tidspunkt?