CfL Podcast

Innovation og forretningsudvikling - 2016

- hvor vi særligt drøfter de dilemmaer digitaliseringen fører med sig

Din virksomhed har innovation som en integreret del af sin målsætning. Men når du kigger på, hvad der sker i verden – Gomore på bilmarkedet, Spotify i musikbranchen og lignende eksempler - forstår du, at I måske er nødt til at nytænke jeres konkurrentbegreb fuldstændigt, for at bevare jeres gode greb om markedet. Men du har svært ved at få organisationen til at opgive den klassiske måde at tænke konkurrentbegrebet på – for det har jo fungeret hidtil. Hvad gør du?