Bestyrelsens sparringspartner

En bestyrelsespartner er en uvildig rådgiver, som både bidrager med ekspertviden, og som fungerer som sparringspartner for formand og bestyrelse.

Arbejdet i bestyrelser er komplekst. For at etablere og vedligeholde kadencen som værdiskabende bestyrelse er det vigtigt at få gode procedurer og vaner på plads.

En bestyrelsespartner hjælper med at holde fokus og løfte bestyrelsens arbejde.

Typisk vil en bestyrelse have en partner tilknyttet i en længere periode, så hele bestyrelsens arbejdsrytme kan komme på plads og blive naturlig.