Bestyrelsesarbejde i praksis

Det er ikke længere nok at sidde i bestyrelsen – nutiden er, at det er et bestyrelsesarbejde. Som med alt andet arbejde stilles der krav om kvalitet, hastighed og performance – ligesom bestyrelsesarbejdet skal ledes af bestyrelsesformanden.

Mange virksomheder oplever, at der ikke skabes nok værdi i bestyrelsen. Fra tid til anden ser vi uafklarede forventninger i bestyrelsen og/eller bestyrelsen og direktionen imellem. Vi ser også bestyrelsesmedlemmer, som agerer i bestyrelsen ud fra det, de var gode til som chefer og direktører i virksomheder, eller der kommer et stærkt kontrolfokus i stedet for et strategisk fokus. Dette hæmmer værdiskabelsen.

Vi hjælper bestyrelsen med at blive mere værdiskabende ved at arbejde med følgende fire elementer.

Det effektive bestyrelsesarbejde

 • Hvordan øger bestyrelsen effektiviteten gennem aktivt brug af forretningsordenen i bestyrelsesarbejdet?
 • Hvordan sikrer bestyrelsen den rette forventningsafstemning mellem hinanden og med direktionen, herunder hvad skal fysiske bestyrelsesmøder bruges til og hvordan bruger bestyrelsen aktivt tiden mellem bestyrelsesmøderne til at øge værdiskabelsen?
 • Hvad er bestyrelsens succeskriterier udover at kontrollere direktionens arbejde?
 • Hvordan tilrettelægges bestyrelsens arbejde hen over bestyrelsesåret, herunder f.eks. hvilke strategiske fokusområder bør bestyrelsen planlægge som temadrøftelser, og hvornår bør bestyrelsen sætte særligt fokus på et kontrolområde i løbet af året? Med andre ord, hvordan skal bestyrelsesåret planlægges, for at værdiskabelsen for virksomheden bliver størst mulig?

Det dynamiske bestyrelsesarbejde

 • Hvordan sikres det, at bestyrelsesarbejdet er dynamisk, herunder hvilken betydning har og hvordan øges værdiskabelsen gennem kendskab til medlemmernes hhv. direktionens beslutningsstile, personlige og faglige kompetencer mv?
 • Hvordan håndteres potentielle konflikter før end de opstår, og når de opstår, hvordan håndteres de så i og af bestyrelsen?
 • Hvordan har bestyrelsen varetaget sin opgave gennem året? Har den haft fokus på det væsentlige for virksomheden? Hvordan har samspillet været internt i bestyrelsen og i forhold til direktionen? Har bestyrelsesmedlemmerne bidraget som forventet og aftalt – med andre ord, hvad viser resultaterne af bestyrelsesevalueringen, og hvordan bliver bestyrelsen endnu bedre til at skabe værdi for virksomheden?

Det strategiske bestyrelsesarbejde

 • Planlægning og konkret gennemførelse af bestyrelsesarbejdet så kravet om, at bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse og sikrer en forsvarlig organisation af virksomheden, tilgodeses.
 • Bestyrelsens involvering i strategiarbejdet, herunder konkret bestyrelsens rammesætning og opfølgning af strategien samt bestyrelsens involvering i strategiudarbejdelse samt implementering.
 • Planlægning af bestyrelsens rolle i forbindelse med implementering af strategien gennem f.eks. brug af interessenter, netværk og alliancer, herunder kortlægning af samme
 • Ledelse af direktion

Det udadvendte

 • Kortlægning og aktivering af bestyrelsens netværk for at bidrage til virksomhedens værdiskabelse.
 • Kortlægning af og strategisk brug af alliancer.
 • Plan for intern og ekstern kommunikation fra bestyrelsen – herunder klæde bestyrelsen på til at varetage kommunikationsrollen.
 • Plan for bevidst opbygning af, kendskab til og håndtering af virksomhedens omdømme – også i krisesituationer .