Fokus inden for ledelse bevæger sig over mod et så gennemsigtigt organisatorisk design af organisationen som muligt.

CfL har lang erfaring med at gennemføre analyser og udvikling af organisationer, så den understøtter den ønskede strategiske målsætning.

I et lean organisationsdesign er dagligdagen kendetegnet ved, at

  • beslutninger træffes så tæt på kunden som muligt
  • projekter i højere grad erstattes af fakta-baserede eksperimenter
  • ledelse udføres forskelligt på hvert ledelsesniveau 
  • medarbejderne har rammerne til at tænke helhedsorienteret og sætte sig ind i kundens situation
  • ledere mobiliserer også gennem indsigt i irrationelle adfærdsmønstre

Hvis du ønsker at vide mere om, hvordan I også får et lean organisationsdesign, så kontakt os og få sparring af en af vores dygtige rådgivere.