HR Rådgivning

CfL rådgiver i forbindelse med alle HR-processer og hjælper HR med at forbedre styring og ledelse af medarbejderne, ligesom CfL træner HR i at involvere ledere og medarbejdere og give dem ansvar og indflydelse.

CfL har stor og bred erfaring i at planlægge, styre, forbedre og vedligeholde medarbejderressourcer og –kompetencer. Samtidig har vi fokus på, at både HR og ledere inddrager medarbejderne og giver dem et ansvar, der motiverer dem.

CfL understøtter og træner også HR i intern dialog og kommunikation, ligesom vi rådgiver og træner HR i at benytte en række relevante ledelsesredskaber og –værktøjer. 

Specifikt yder CfL HR rådgivning i forbindelse med:

 • HR-STRATEGI og -DESIGN
  • HR-strategiprocessen, HR-fremtidsscenarier og kvalitetsledelse
   • Typiske opgaver: Etiske og moralske spørgsmål, etablering af værdier og adfærdskodeks, whistle blowing samt retningslinjer for fortrolighed, ligestilling, diversitet og socialt ansvar

    

  • Definition af HR’s enemærker og roller i organisationen
   • Typiske opgaver: Workforce Planning, op- og nednormering, behovsafdækning nu og i fremtiden, Outsourcing/Insourcing og kontakt til eksterne konsulenter.
 • HR-LIVSHJUL
  • Rekruttering, test og udvælgelse
  • Løn, compensation og benefits
  • Jobdesign
  • Performance Management, MUS, LUS og GRUS
  • Effektivisering og produktivitet
  • Træning og udvikling
  • Fratrædelse
 • PARTNERSKABET
  • Sparring af ledere, analysere og foreslå løsninger indenfor HR’s enemærker
  • HR-interventioner
  • Projekt- og procesledelse
  • Coaching
  • Feedback
  • Forhandlingsteknik
  • Konflikthåndtering
  • Tværkulturel forståelse/kommunikation
  • TR-, SU- og MED-samarbejde
  • Personalehåndbog
 • SIKKERHED og SUNDHED
  • Fysisk- og psykisk arbejdsmiljø
  • Adgangssikkerhed
  • IT-sikkerhed og databeskyttelse
 • UDVIKLING OG FORANDRING
  • Forandringsledelse
  • Leder- og medarbejderudvikling
   • Forfremmelse
   • Efterfølgerplanlægning
   • Talentudvikling
   • Kompetenceudvikling
  • Organisationsudvikling
 • MÅLING og EVALUERING indenfor fx. fravær, medarbejderomsætning, anciennitet, alder, køn, uddannelse, effektivitet/produktivitet, holdnings- og tilfredshedsundersøgelser, ledelseskvalitet, kompetence, forandringsparathed
  • Nøgletal og ROI på HR-initiativer
 • HR-JURA
  • Funktionærloven
  • Ferie
  • Barsel
  • Sygdom
  • Ansættelseskontrakter
  • Ansættelsesklausuler
  • Opsigelser