Samarbejdsformer

Relationel koordinering er en metode til løbende afstemning af forventninger til hinanden. Den skaber et godt arbejdsklima og hjælper organisationer til at udvikle resiliens. Hos CfL går vi skridtet videre og kombinerer relationel koordinering med den nødvendige opgavekoordinering, som ligger til grund for effektive organisationer.

Relationel koordinering skal ske for at sikre, at det er opgaven, borgeren og patienten, der er i centrum – og at et ordentligt forløb ikke obstrueres af dårlig organisering, utilstrækkelig kommunikation eller manglende ledelse. 

Proceselementer i løsning

  • Definition af ønsket ledelsesadfærd.
  • Etablering af governance cirkler og/eller tavlemøder (strukturelle og organisatoriske elementer).
  • Ledelseskommunikation.
  • Træning i koordinering af både opgaveløsninger, løbende forbedringer og relationer.
  • Opfølgning, vedligeholdelse og skærpelse af organiseringen.