Certificering i et af verdens mest effektive organisatoriske udviklingsredskaber

Leadership Equity Assessment™ er et redskab, der hurtigt og effektivt måler på organisationens 13 vigtigste performancedrivere. Det kan enten bruges som enkeltstående temperaturmåling, effektmåling eller som en kontinuerlig opfølgning på teamets/organisationens engagement.

Formålet med Leadership Equity Assessment™

Leadership Equity Assessment™ giver dig mulighed for at:

  • Diagnosticere performancedrivers og blockers i teamet/organisationen
  • Prioritere ledelsesindsatsen mod de områder, der giver mest værdi
  • Tage en dialog om teamets bidrag og medansvar for arbejdsvilkår Identificere tværorganisatoriske indsatsområder

Du får under forløbet praktisk erfaring med brugen af værktøjet gennem en Leadership Equity Assessment™-træningsmåling mellem modulerne og casetræning undervejs. Du får mulighed for at møde andre konsulenterm og danne et fagligt netværk med kommende Leadership Equity Assessment™-brugere

Målingen skaber et afsæt for ledere og deres teams til i fællesskab at identificere, hvilke aspekter af arbejdet og samarbejdet der skal bevares, og hvilke der skal forbedres. Leadership Equity Assessment™ giver et billede af, hvor lederen skal udvikle sine ledelseskompetencer, hvor teamet skal ændre kultur og vaner, og hvor organisationen generelt skal sætte ind i forhold til at sikre effektivitet og dermed engagement.

Hvordan og hvem kan bruge Leadership Equity Assessment™?

Leadership Equity Assessment™ henvender sig primært til ledelses- og organisationskonsulenter samt HR-professionelle, der ønsker et redskab til at undersøge organisationens ledelsesmæssige kvalitet og de vilkår, som medarbejderne skal præstere under, og dermed blive skarp på virksomhedens Performance Management.

Hvem bruger Leadership Equity Assessment™?

Tidligere deltagere har blandt andet været fra følgende virksomheder: Rambøll Danmark A/S, LEO Pharma A/S, Region Hovedstaden, Ergoterapeutforeningen og SKAT.

"Fordelen ved LEA er, at der kun er 13 spørgsmål, og at fokus både er på lederskab og følgeskab. Det er et hurtigt, overskueligt og konkret værktøj, der både udfordrer ledere og medarbejdere. Vi bruger resultaterne til en fokuseret og handlingsorienteret dialog. Det skaber energi og mening for både mig og medarbejderne."

Anne Skanderby, rådgivningschef, IDA

Hvordan får jeg adgang til Leadership Equity Assessment™?

Kurset er et certificeringskursus, der giver dig mulighed for at køre Leadership Equity Assessment™-processer over for ledere af teams, der ikke tidligere har prøvet Leadership Equity Assessment™.

Kurset varer 1½ dag. Da Leadership Equity Assessment™ blot består af 13 spørgsmål, lærer du hurtigt selve spørgerammen at kende, til gengæld fokuserer vi på kurset på baggrunden for redskabet og ikke mindst processen omkring målingen. Kurset giver dig praktisk erfaring med brugen af værktøjet gennem træningsmålingen mellem modulerne og casetræningen undervejs, hvilket sikrer, at du står bedst muligt rustet til at planlægge, implementere og gennemføre Leadership Equity Assessment™-målinger og efterfølgende dialogmøder om resultaterne.

Med CfLs nye bureauservice behøver du ikke at have en Leadership Equity Assessment™-certificeret i din organisation – CfLs rådgivere står for tilbagelæsningen til lederen, der klæder lederen på til at have en dialog med sit team om, hvilke aspekter af rammerne for arbejdet og samarbejdet, der skal bevares, og hvilke der skal forbedres.

Hvad koster Leadership Equity Assessment™ ?

Certificering:

Medlemmer: 14.400 kr. /Andre: 16.900 kr.