Succes med test

Få den rigtige
medarbejder i hus

Bliv klogere på succesfuld rekruttering

Succes opstår i det gode samarbejde
mellem leder og medarbejder

Drømmer I om en dagligdag, hvor ambitioner er noget, man deler på tværs af ledelse og medarbejdere, og hvor hver enkelt får udnyttet sine kompetencer bedst muligt? I så fald handler det om at finde den leder, der evner at kommunikere til og motivere hver enkelt ud fra vedkommendes kompetencer. CfL har en række værktøjer, der kan hjælpe med at optimere præstationerne i virksomheden og rekruttere den helt rette medarbejder til det pågældende job.

CfL - Danmarks største ledelseshus

Vi udvikler exceptionelle ledere og organisationer

Ledelse er den vigtigste enkeltfaktor til værdiskabelse. Derfor er vi stolte af at være med til at udvikle ekstraordinære ledere. Vores kompetence og erfaringer med erhvervspsykologiske testværktøjer er omfangsrige, og værktøjerne udmærker sig ved både at være validerede og internationalt gangbare. Vi tilbyder dem direkte til virksomheder og til de eksterne konsulenter, der hjælper virksomheder med at udvikle mennesker og organisationer.

Hør Mogens Fog fra CfL fortælle om testværktøjer

Se hvilke værktøjer, der kan hjælpe med at optimere præstationerne i virksomheden og ikke mindst rekruttere de rette personer.

Evne- og færdighedspakken

Få Indsigt i brugen af tests
Evne- og færdighedspakken giver indblik i konkrete færdigheder, som:
 • Logik og analyse
 • Præcision og hurtighed
 • Sprogforståelse
 • Regnefærdigheder
 • Stavning

Oplæg til Samtale

Test kandidaters personlighed
Oplæg til samtale understøtter kvaliteten i kortere rekrutteringsprocesser via:
 • Seks personlighedsfaktorer som f.eks. samarbejde og resultatorientering
 • Åbne spørgsmål, der understøtter testprofilen
 • En testrapport med tolkningshypoteser til at understøtte testbruger
 • En særlig rapport til kandidaten
 • Mulighed for jobanalyse
 • Værktøjet er nemt at administrere og formidle

Bidrag til Bedømmelse

Rekrutter den rette leder
Bidrag til Bedømmelse optimerer rekrutteringen af f.eks. specialister og funktionærer via:
 • 12 personlighedsfaktorer som selvstændighed, analytisk sans og udadvendthed
 • Åbne spørgsmål, der understøtter testprofilen
 • En testrapport med tolkningshypoteser til at understøtte testbruger
 • En særlig rapport til kandidaten
 • Mulighed for jobanalyse
 • Værktøjet er nemt at administrere og formidle

Karrieremodellen

Find sporet, der driver dig i din karriere
Karrieremodellen hjælper til at skabe værdifulde karriere- og kompetenceudviklingsprogrammer:
 • Balancér organisationens behov med medarbejderens ønsker
 • Der findes andre karriereveje end leder og specialist – find dem her
 • Afklar karrierevejen for talenterne som starten i talentprogrammet
 • Få mere ud af MUS eller karrieresamtaler
 • Karrieremodellen kan også anvendes som kulturanalyse i strategiarbejdet i eller organisations reviewet

Decision Styles

Få bedre beslutningsvaner
Decision Styles giver ledergruppen/lederen bedre forudsætninger for effektiv beslutningstagen:
 • Få indblik i om beslutningsstilen matcher ledelsesniveauet
 • Styrk beslutningsvanerne
 • Sammenlign de forskellige beslutningsstile i et lederteam
 • Profilen viser sammenhængen mellem jobperformance på forskellige stillingsniveauer og forskelle i beslutningsstile

Leadership Focus Profile

Få det rigtige ledermatch
Leadership Focus Profile stiller skarpt på fire centrale aspekter af ledelsesopgaven:
 • Lederens tilgang til og håndtering af relationer
 • Lederens interesse i og tilgang til udviklingsopgaver
 • Lederens interesse i og tilgang til driftsopgaver
 • Lederens grundlæggende motivation til at udfylde en lederrolle
 • Bygger på anerkendte ledelsesteorier

Big5 og 360 graders

Få sammenhængen mellem potentiale og performance
Big5 og 360 graders klæder jer på til at teste jeres kandidaters adfærd:
 • En overskuelig psykologisk personlighedsprofil med afsæt i femfaktor modellen
 • Udvælg nøgle-kompetencer fra et kompetencekatalog med 43 validerede kompetencer
 • Test nøglekompetencerne i testprofilen OG supplér med en 360’er – alt sammen i en rapport
 • Det er både en psykologisk test med et kompetencekatalog og en 360’er

Hør hvad Københavns Kommune har fået ud af redskabet Bidrag til Bedømmelse

Rekrutteringskonsulent Bettina Brandii fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune

Ring endelig, hvis I har spørgsmål, og start jeres udvikling i dag.

Testansvarlig:
Hafdis B. Thorsteinsdottir

Relations Manager

E: hbt@cfl.dk
T: +45 20 98 39 77
Blanchard-ansvarlig:
Henriette Klein-Ipsen

Seniorrådgiver

E: hki@cfl.dk
T: +45 33 48 88 79
Kundeserviceansvarlig:
Gitte Pilsgaard

Rådgiver

E: gpi@cfl.dk
T: +45 20 98 39 32
Læs om andre ledelsesværktøjer i vores serie 'Succes med test':

Gør forskelligheder til en overskudsforretning

Bliv inspireret til relationsarbejdet
i din virksomhed