Succes med test

Få den rigtige
medarbejder i hus

Bliv klogere på succesfuld rekruttering

Succes opstår når organisationens kerneopgaver
og medarbejdernes kompetencer matcher hinanden

CfL har en lang og bred erfaring indenfor rekruttering både i forhold til udvikling og brug af personlighedstest.

Fejlrekruttering koster organisationen penge og ressourcer. De menneskelige konsekvenser er tunge, både for personen der må forlade jobbet igen, og for de kolleger der investerer tid og opmærksomhed på at lære den nyansatte at kende.

CfL - Danmarks største ledelseshus

Vi udvikler exceptionelle ledere og organisationer

Ledelse er den vigtigste enkeltfaktor til værdiskabelse. Derfor er vi stolte af at være med til at udvikle ekstraordinære ledere. Vores kompetence og erfaringer med erhvervspsykologiske testværktøjer er omfangsrige, og værktøjerne udmærker sig ved både at være validerede og internationalt gangbare. Vi tilbyder dem direkte til virksomheder og til de eksterne konsulenter, der hjælper virksomheder med at udvikle mennesker og organisationer.

Hør Mogens Fog, tidligere chef hos CfL fortælle om testværktøjerHer kan du, på en nem og overskuelig måde se hvilke rekrutteringsværktøjer CfL udbyder.

Bliver du nysgerrig og vil vide mere, så anbefaler vi, at du ser et eller flere af de gratis webinars.

CfL-Ability Focus Profiles (EFP)

Få Indsigt i brugen af tests
CfL-Ability Focus Profiles (EFP) giver indblik i konkrete færdigheder, som:
 • Logik og analyse
 • Præcision og hurtighed
 • Sprogforståelse
 • Regnefærdigheder
 • Stavning

CfL-Personality Focus Profile – 6 Factor (OTS)

Test kandidaters personlighed
CfL-Personality Focus Profile – 6 Factor (OTS) understøtter kvaliteten i kortere rekrutteringsprocesser via:
 • Seks personlighedsfaktorer som f.eks. samarbejde og resultatorientering
 • Åbne spørgsmål, der understøtter testprofilen
 • En testrapport med tolkningshypoteser til at understøtte testbruger
 • En særlig rapport til kandidaten
 • Mulighed for jobanalyse
 • Værktøjet er nemt at administrere og formidle

CfL-Personality Focus Profile – 12 Factor (BTB)

Rekrutter den rette leder
CfL-Personality Focus Profile – 12 Factor (BTB) optimerer rekrutteringen af f.eks. specialister og funktionærer via:
 • 12 personlighedsfaktorer som selvstændighed, analytisk sans og udadvendthed
 • Åbne spørgsmål, der understøtter testprofilen
 • En testrapport med tolkningshypoteser til at understøtte testbruger
 • En særlig rapport til kandidaten
 • Mulighed for jobanalyse
 • Værktøjet er nemt at administrere og formidle

CfL-Leadership Focus Profile (LFP)

Få det rigtige ledermatch
CfL-Leadership Focus Profile (LFP) stiller skarpt på fire centrale aspekter af ledelsesopgaven:
 • Lederens tilgang til og håndtering af relationer
 • Lederens interesse i og tilgang til udviklingsopgaver
 • Lederens interesse i og tilgang til driftsopgaver
 • Lederens grundlæggende motivation til at udfylde en lederrolle
 • Bygger på anerkendte ledelsesteorier

Karrieremodellen

Find sporet, der driver dig i din karriere
Karrieremodellen hjælper til at skabe værdifulde karriere- og kompetenceudviklingsprogrammer:
 • Balancér organisationens behov med medarbejderens ønsker
 • Der findes andre karriereveje end leder og specialist – find dem her
 • Afklar karrierevejen for talenterne som starten i talentprogrammet
 • Få mere ud af MUS eller karrieresamtaler
 • Karrieremodellen kan også anvendes som kulturanalyse i strategiarbejdet i eller organisations reviewet

Decision Styles

Få bedre beslutningsvaner
Decision Styles giver ledergruppen/lederen bedre forudsætninger for effektiv beslutningstagen:
 • Få indblik i om beslutningsstilen matcher ledelsesniveauet
 • Styrk beslutningsvanerne
 • Sammenlign de forskellige beslutningsstile i et lederteam
 • Profilen viser sammenhængen mellem jobperformance på forskellige stillingsniveauer og forskelle i beslutningsstile

Hør hvad Københavns Kommune har fået ud af redskabet CfL-Personality Focus Profile – 12 Factor (BTB)

Rekrutteringskonsulent Bettina Brandii fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune

Ring til os for en uforpligtende sparring om hvilket værktøj der kan hjælpe jer videre.

Testansvarlig:
Hafdis B. Thorsteinsdottir

Relations Manager

E: hbt@cfl.dk
T: +45 20 98 39 77
Testansvarlig:
Annette Elgaard Bøttger

Chefrådgiver

E: aeh@cfl.dk
T: +45 20 98 39 08
Kundeserviceansvarlig:
Gitte Pilsgaard

Rådgiver

E: gpi@cfl.dk
T: +45 20 98 39 32
Læs om andre ledelsesværktøjer i vores serie 'Succes med test':

Gør forskelligheder til en overskudsforretning

Bliv inspireret til relationsarbejdet
i din virksomhed