Succes med test

Gør forskelligheder til en overskudsforretning

Bliv inspireret til relationsarbejdet
i din virksomhed

Investering i relationer
giver effekt på bundlinjen

Drømmer I om at nå virksomhedens mål bedre og hurtigere? Om formindsket fejlprocent, bedre samarbejde på tværs af virksomheden og en forhøjet arbejdsmoral? Relationsarbejde er et nøgleord, du i så fald skal kende. CfL har en række værktøjer, der kan hjælpe med at afklare, hvor der er udfordringer i samarbejdet. Og med resultaterne i hånden kan I skabe de stærke samarbejdsrelationer, der gør det lettere at nå målet.

CfL - Danmarks største ledelseshus

Vi udvikler exceptionelle ledere og organisationer.

Ledelse er den vigtigste enkeltfaktor til værdiskabelse. Derfor er vi stolte af at være med til at udvikle ekstraordinære ledere. Vores kompetence og erfaring med erhvervspsykologiske testværktøjer er omfangsrig, og værktøjerne udmærker sig ved både at være validerede og internationalt gangbare. Vi tilbyder dem direkte til virksomheder og til de eksterne konsulenter, der hjælper virksomheder med at udvikle mennesker og organisationer.

Hør Mogens Fog, tidligere chef hos CfL fortælle om testværktøjer

Se hvilke værktøjer, der kan hjælpe med at optimere samarbejdet og skabe bedre resultater

Jungiansk Typeindeks

Gør forskelle til fordele
Jungiansk Typeindeks er værktøjet, der
 • Giver den enkelte indsigt i egne styrker og udviklingspunkter
 • Understøtter relationerne og samarbejdet ved at etablere en fælles referenceramme, som giver mulighed for at tale om og forstå forskelligheder
 • Anvendes til bl.a. lederudvikling, relationsarbejde og som et dialogredskab i organisationerne
 • JTI har et dansk datagrundlag på over 300.000 gennemførte profiler og er et af de mest anvendte værktøjer i dansk erhvervsliv

CfL-Leadership Focus Profile (LFP)

Identificer den erfarne leders styrker og svagheder
CfL-Leadership Focus Profile (LFP) sætter fokus på fire centrale aspekter af lederrollen:
 • Lederens tilgang til og håndtering af relationer
 • Lederens interesse i og tilgang til udviklingsopgaver
 • Lederens interesse i og tilgang til driftsopgaver
 • Lederens grundlæggende motivation til at udfylde en lederrolle
 • Bygger på anerkendte ledelsesteorier

Skab Tillid

Skab fundamentet for en succesrig organisation
En organisation med høj grad af tillid betyder:
 • Forøget arbejdsindsats, højere engagement blandt medarbejdere og bedre resultater
 • Kreativitet og nyskabelse, mere åben kommunikation og initiativtagen blandt medarbejdere
 • Samarbejde om at nå fælles mål
 • Mulighed for at holde på ”talenterne”

Teamkompasset

Bliv klar til enhver ledelsesudfordring
Teamkompasset er et teambuilding-redskab, der:
 • Bygger på Jungiansk Typeindeks (JTI)
 • Identificerer 8 teamroller med afsæt i JTI
 • Sætter fokus på synergier og samarbejdet i et team

Situationsbestemt Ledelse® II

Fordi god ledelse afhænger af situationen
Situationsbestemt Ledelse® II Grundforløb giver lederen værktøjer til at anvende den i situationen mest effektive ledelsesstil:
 • Bryd strategien ned i konkrete mål med den enkelte medarbejder
 • Lær at vurdere medarbejderens behov for ledelse
 • Få indsigt i de 4 forskellige ledelsesstile og din egen foretrukne stil
 • Det er verdens mest udbredte ledelsesmodel (bruges bl.a. i Facebook og Amazon)

Hør hvad lederne fra Chr. Hansen har fået ud af Situationsbestemt Ledelse II

HR Business Partner og Manager Rune Pedersen fra Chr. Hansen

Ring endelig, hvis I har spørgsmål, og start jeres udvikling i dag.

Testansvarlig:
Hafdis B. Thorsteinsdottir

Relations Manager

E: hbt@cfl.dk
T: +45 20 98 39 77
Blanchard-ansvarlig:
Henriette Klein-Ipsen

Seniorrådgiver

E: hki@cfl.dk
T: +45 33 48 88 79
Kundeserviceansvarlig:
Gitte Pilsgaard

Rådgiver

E: gpi@cfl.dk
T: +45 20 98 39 32

Få den rigtige
medarbejder i hus

Bliv klogere på succesfuld rekruttering