Vurdér evner og færdigheder hos jeres kandidater. Sammensæt frit testene afhængigt af situationen

-et webinar om CfL-Ability Focus Profiles (EFP) som du kan se når det passer dig

CfL-Ability Focus Profiles (EFP) består af en række evne- og færdighedsprøver, der hjælper jer med at afdække, om jeres kandidater har de fornødne evner/færdigheder til at håndtere udfordringerne i jobbet. Evnetest har vist sig at være meget betydningsfulde i forhold til at kunne forudsige fremtidig jobsucces inden for stort set alle jobtyper. Herudover kan færdigheder inden for læsning, skrivning og/eller talbehandling være en forudsætning for at kunne løfte arbejdsopgaverne. Du kan vælge imellem 8 forskellige test og testene kan kombineres og anvendes i forhold til dine specifikke behov.

Du kan tilgå webinaret direkte her under.