CfLs Julekalender 2013

CfL ønsker alle en glædelig jul med CfLs Julekalender - 24 tegn på god ledelse.

De 24 tegn er fra årets udviklingsarbejde, og vi håber, at de vil inspirere og give grobund for dialog og refleksion.

P.S. Hvis du mener, at I er særligt gode til et af de 24 tegn, så send det til den leder, du mener bedst understøtter tegnet.

Tegn 1: Vi taler om ledelse...

Tegn 2: Det er tydeligt...

Tegn 3: HR og øvrige stabe er tæt på...

Tegn 4: Vi dedikerer fokus...

Tegn 5: Medarbejderne tænker...

Tegn 6: HR og øvrige stabe har ikke deres egen strategi...

Tegn 7: Topledelsen bruger tid...

Tegn 8: Vi har klare beslutningsprocesser...

Tegn 9: Vi arbejder hele tiden...

Tegn 10: Vores ledergruppe er sammentømret...

Tegn 11: HR og øvrige stabe sikrer ensartethed...

Tegn 12: Vi har fokus på lederskab...

Tegn 13: Vi er mere markedsorienterede...

Tegn 14: DNA skal findes - ikke opfindes...

Tegn 15: Hos os er ledelsesudvikling noget...

Tegn 16: Vi har et godt grundlag...

Tegn 17: Vi træner ledelse...

Tegn 18: Vi har ikke meget "brandslukning"...

Tegn 19: Vi henter også inspiration...

Tegn 20: Vi henter inspiration...

Tegn 21: Vi tænker udvikling...

Tegn 22: Vi rækker ud...

Tegn 23: Vi kan finde vores ledelsestalenter...

Tegn 24: Innovation er en del af værdigrundlaget...