Digitalisering

Vi er helt i front her i Danmark når det gælder digitalisering. Der er ikke mange lande der kan følge med, ud over Norge og Sverige, men når nu støvet har lagt sig og vi kigger ud over det digitale landskab er der flere huller i suppen end man kan tælle .

Afdelingerne i virksomhederne har modtaget digitaliseringen på hver sin måde. Marketing booker kampagner gennem webinterfaces til bureauerne og fakturaer betales elektronisk. Der findes nu en social media manager og selvudråbte SEO og SEM specialister som kæmper om forbrugernes opmærksomhed i et eskalerende våbenkapløb om den sagnomspundne første side i Googles søgeresultat.

I produktionsvirksomheder arbejder værkføreren med produktionsplanlægningen i Excel mens lagerchefen holder styr på råstof og færdigvarelageret i to forskellige uddaterede lagersystemer. Direktøren modtager rapporter fra økonomiafdelingen som bruger meget tid på udarbejdelsen af disse, og rapporterne indeholder nok overordnede nøgletal om virksomhedens lønsomhed, men næppe produktionseffektivitetsanalyser og færdigvarelagersvind.

Fragmenteringen er total og tiden inde til oprydning. Der skal laves en fælles strategi for de forskelligartede informationssystemer og de skal ensrettes og sammenkobles så det reelle potentiale ved de store IT investeringer, kan forløses og kompetencer kan deles på tværs af organisationen.

Sputnik5 by Innovation Lab tilbyder en koncentreret gennemgang af organisatoriske udfordringer og informationsstrømme i din virksomhed. Vi har stor viden om best practice indenfor digitalisering og baseret på dette udarbejder vi sammen en strategi for sammenkobling af IT systemer og ansatte. På tværs af en vidensbaseret (digitaliseret) organisation, findes analytikerne. De hjælper både værkføreren med Excel arket, marketingassistenten med Google Analytics og aflaster økonomiafdelingens ledelsesrapportering. De er en del af en effektiv forretningsdrift. Sputnik5 er med hele vejen, fra de første organisationsanalyser, til den endelige strategi. På implementeringssiden hjælper vi også gerne med leverandørudvælgelse og rekruttering. Vi arbejder lige nu med at fremtidssikre en række danske organisationer og brancher digitalt. Vi vil meget gerne høre hvor langt I er.