CfLs Forum for Værdiskabelse

CfL eksisterer for at løfte ledelseskvaliteten i dansk erhvervsliv, fordi vi tror på, at ledelse er den enkeltfaktor, der har den største betydning for erhvervslivets succes. Og vi tror på, at erhvervslivet skal gå i spidsen og drive den nødvendige forandring.

Danmarks erhvervsliv står og har længe stået i en alvorlig situation. Alene tallene for produktivitet er skræmmende, og der er en lang række velkendte megatrends, hvis implikationer trænger til grundig drøftelse. Hvordan sikres en stærk konkurrenceevne, en veluddannet arbejdsstyrke, høj beskæftigelse og grøn vækst?

Vi frygter, at de helt nødvendige drøftelser om, hvad erhvervslivet kan og skal gøre, mister plads ift. den politiske, makroøkonomiske dagsorden.

Derfor har vi ved indgangen til 2010 nedsat CfLs Forum for Produktivitet og Udvikling blandt CfLs medlemmer ‒ nu CfLs Forum for Værdiskabelse. Vi har dedikeret vores arbejde og fulde udviklingspalet til arbejdet med, hvordan ledere driver værdiskabelse. CfLs Forum for Værdiskabelse er organiseret som en møderække på i første omgang fire møder. Imellem disse møder vil CfL gennemføre analyser, drøftelser og eksperimenter.

Vi vil påvirke den danske ledelsesdagsorden, så den peger på de beslutninger, danske ledere skal træffe, og på de handlinger, danske ledelser skal sikre til gavn for dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Parolen er at finde de små tandhjul, vi kan sætte i sving, for at flytte de store. Det er således en tanke-til-handlingstank, mere end en tænketank. Tænk stort, start småt og skaler lynhurtigt. CfL er stedet, hvor fremsynede danske ledere mødes og debatterer ledelse. Med ca. 900 virksomheder i CfLs Community og vores gode adgang til medierne, oplever vi, at vi har musklerne til at skalere det, der virker. Hurtigt og effektivt. 

CfLs udviklingspalet

CfLs udviklingspalet fungerer således, at CfLs Forum for Værdiskabelse hvert år udpeger, hvilke temaer de synes kunne være interessante at få drøftet blandt danske ledere. På baggrund af disse temaer laver CfL en Indikator blandt medlemmerne af CfLs Community og CfLs Trendpanel.

Vi tager med andre ord temperaturen på forskellige ledelsesmæssige temaer. Det er ikke en stor forkromet undersøgelse, men en Indikator af, hvad danske ledere tænker om et givent tema. Resultaterne fra vores Indikatorer diskuterer vi derefter med ledere og HR professionelle på vores Klubhusmøder, Topledermiddage, i vores netværk og med medierne. 

Med afsæt i denne omfattende dialog med danske ledere finder vi virksomheder, som har erfaringer med de aktuelle temaer, og beskriver dem i en række caseartikler. Og sidst, men ikke mindst udarbejder vi nogle løsninger og råd, som danske ledere kan tænke over og arbejde med.

Uviklingspalet

Deltagere i CfLs Forum for Værdiskabelse

 • Anders Adrian, Koncernøkonomichef, DTU - Danmarks Tekniske Universitet
 • Anne Gotlieb Hertz, Vicedirektør, Region Hovedstadens Psykiatri
 • Brian Paust Nielsen, Underdirektør, SKAT
 • Claus Klein-Ipsen, Country Manager, Sopra Steria A/S
 • Dorthe Harding Keilberg, Partner, Deloitte
 • Ida Bratting Kongsted, Adm. direktør, AS3 Executive A/S
 • Jan Asklund, Adm. direktør, BMW Danmark A/S
 • Jan Svane Mathiesen, Underdirektør, Nykredit Realkredit A/S
 • Jens Hummeluhr, Adm. direktør, Alsiano A/S
 • Jesper-Max Larsen, Adm. direktør, Gaihede A/S
 • John Romedahl, Adm. direktør, DAO distribution A/S
 • Jørgen Ballermann, CEO, Xergi A/S
 • Jørn Vibe Andreasen, Adm. direktør, Molio
 • Kaare Larsen, First Vice President, Danske Bank A/S
 • Kenneth Norre, Adm. direktør, Landinspektørfirmaet LE34 A/S
 • Kim Nielsen, Adm. direktør, Canon Danmark A/S
 • Kurt Nørrisgaard, Adm. direktør, BEC - Bankernes EDB Central
 • Lars Aagaard, Adm. direktør, Dansk Energi
 • Lars Bo Bertram, Adm. direktør, BankInvest Gruppen
 • Lars Therkildsen, Adm. direktør, HOFOR A/S
 • Lotte Hjortlund Andersen, People & Culture Director, ISS Facility Services A/S
 • Louise Helmer, Adm. direktør, Centrovice
 • Marianne Egelund Siig, Head of Lead. Dev.&Talent Mgt., Nordea
 • Merete Nedergaard, Direktør, DSA
 • Michael Brandt, Adm. direktør, FORS A/S
 • Michael Petersen, Vice President, MAN Diesel & Turbo
 • Nicolaj  Vang Jessen, Adm. direktør, itelligence a/s
 • Niels Espersen, HR Director, VELUX A/S
 • Niels Neergaard, Adm. direktør, Forenede Gruppeliv
 • Niels Tørsløv, Trafikdirektør, Vejdirektoratet
 • Ole Strange, Adm. direktør, Dansac A/S
 • Peter Hauge Madsen, Institutdirektør, DTU Vindenergi
 • Peter Topp Engelsted Jonasen, Direktør, NCC Construction Danmark A/S
 • Steen Donner, Adm. direktør, Scion DTU A/S
 • Steen Gram-Hanssen, Adm. direktør, Forca A/S
 • Susanne Skovgaard Nickelsen, Adm. direktør, AstraZeneca A/S
 • Søren Vigilius Christensen, Underdirektør, SKAT
 • Tommy Andreasen, Senior Vice President, CIO, MAN Diesel & Turbo
 • Ulf Christensen, Adm. direktør, Kuben Management A/S
 • Ulrik Heilmann, Adm. direktør, Bolius Boligejernes Videncenter A/S