Hvordan foregår et CfL Assessment?

CfL assessment indeholder flere metoder, som vælges efter den konkrete direktions behov. Et typisk forløb indeholder disse elementer:

Forberedelse:

  • Inden assessment bliver sat i værk, vil der være en dialog med organisationen om en kravprofil. Fokus i dialogen vil være, hvilke egenskaber der kræves, for at ledelsen kan styrkes i deres udvikling og organisationens udvikling. Dialogen vil være styret af forretningen, strategien og værdierne i organisationen.

 Analyse:

  • Interview af vigtige interessenter (kan undlades)
  • Gennemgang af hver enkelt leders CV og evt. egne resultatskabelser i egen organisation
  • Tidligere gennemførte analyser f.eks. tilfredshedsanalyser og lignende
  • CfL har en bred palet af Internationale og validerede tests. Det er den enkelte assessment, der er afgørende for valg af test.

Resultat:

  • Hver enkelt leder og dennes leder vil få en mundtlig personlig tilbagemelding og en rapport med resultaterne og anvisninger til handleplan
  • CfL udarbejder en samlet rapport over udviklingsbehov samt en anbefaling af aktiviteter, der kan imødekomme de udviklingsbehov, der er identificeret.

CfL leder assessment må ikke forveksles med assessment, der anvendes til udskillelse. Når I vælger CfL som partner, er det altid med henblik på udvikling.