CfL-Undersøgelse om Beslutninger 2013

Strategi har erstattet intuition, når der tages store beslutninger

Virksomhedernes strategi har fået en mere fremtrædende plads blandt lederne, når de træffer de store beslutninger, viser CfL-Undersøgelsen.

Mavefornemmelser er ikke længere en del af grundlaget, når der skal træffes vigtige beslutninger i virksomhederne. I 2009 lå intuition på en klar fjerdeplads som grundlag for ledernes beslutninger, men fire år efter er intuition faldet ud af top fem listen over de vigtigste inspirationskilder til ledernes beslutninger. På
listen er stadig erfaring, analyse og faglig viden samt drøftelse med de øvrige medarbejdere plus nu også strategien.

Beslutning 2013

Topcheferne har hele tiden haft virksomhedens strategi meget langt fremme i tankerne, mens funktionsdirektører og chefer samt funktionærer og projektledere først nu har skiftet intuitionen ud med den målrettede strategi.

Klar strategi fremmer

En klar strategisk retning er i højeste grad med til at få lederne til at træffe beslutningerne, og så mange som 72 % mener, at en klar strategi gør udslaget – mod 65 % for fire år siden. Klare konsekvenser af beslutningen ligger på andenpladsen (ned fra 69 til 60 %), mens klare interne forhold er den tredje mest fremmende faktor (op fra 50 til 54 %).

Uklarhed hæmmer

Uafklarede interne forhold er den faktor, der mest af alt forhindrer lederne i at træffe beslutninger. Her er oversigten for, hvilke seks forhold der typisk lægger hindringer i vejen.

  • Uafklarede interne forhold                          67 %
  • Uklare konsekvenser                                  36 %
  • Kompeleksitet i eksterne forhold                31 %
  • Manglende strategisk retning                     26 %
  • Fast procedure for beslutningsproces        21 %
  • Tidspres                                                     19 %

Mange slukker brande

I CfL-Undersøgelsen tegner lederne med deres svar et billede af organisationerne og deres beslutninger som nødvendigt kortsigtede (92 %), som ”Her og nu”-beslutninger (78 %), nødvendigt langsigtede (82 %) og som brandslukning (61 %). Procentsatserne er en sammenlægning af svarene ”I høj grad” og ”I nogen grad”.

Større egenrådighed

En interessant forskel i forhold til 2009 er, at analysen, lederen anvender i dag, i højere grad er lederens egen. For fire år siden rådførte 75 % af topcheferne sig med andre og indhentede informationer, FØR beslutningerne blev taget. Andelen er i dag faldet til 63 %. Også funktionsdirektører og -chefer og er blevet mere egenrådige end for fire år siden.

I den modsatte retning går projektlederne og funktionærerne, hvor i dag 52 % mod kun 36 % i 2009 finder det nødvendigt at rådføre sig med andre og indhente yderligere informationer. Sammenfattet kan man spørge, om toplederne lukker sig mere om sig selv, når de træffer beslutninger – med de risici, det kunne indebære.

Effektivisering har topprioritet

De kommende tre års udfordringer har en klar topscorer, idet 52 % mener, at større effektivisering - procesoptimering er den største udfordring. Yderligere vækst/efterspørgsel, som sidste år var topscorer med 37 %, er faldet til 30 %.

 Beslutning1 2013

De administrerende direktører og direktionen er i øvrigt alene om at have yderligere vækst og efterspørgsel øverst på listen over strategiske udfordringer de kommende år. På andenpladsen har topcheferne større effektivisering – procesoptimering, som alle de andre ledelsesgrupper har øverst på listen over udfordringer.