CfL-Undersøgelse om Daglig ledelse 2013

Produktiviteten hæmmes af manglende samhørighed og af intern konkurrence

Kun hver fjerde mellemleder mener, at han eller hun er en del af en ledergruppe, der er god til at nå organisationens mål. Næsten en tredjedel af lederne ser desuden kollegerne som konkurrenter til det næste job.

Det er blevet vanskeligere at føre strategien ud i livet i det daglige og nå målene for produktiviteten i virksomhederne. Det fremgår af CfL-Undersøgelse med overskriften ”Fra strategi til daglig ledelse”. Fra 2012 til 2013 er der markant færre ledere, der i høj grad formår at synliggøre de strategiske mål for den enkelte medarbejder. Sidste år mente 38 % i høj grad, at de lykkedes med dette. I år er tallet faldet til 26 %.

Ikke alle når målene

Svarene fra lederne er forskellige på spørgsmålet om, hvorvidt de som ledergruppe er gode til at nå organisationens mål. Blandt de administrerende direktører og direktionen er kun 40 % i høj grad overbeviste om, at ledergruppen når målene. Det tal falder yderligere til hhv. 30 % og 24 % hos funktionsdirektørerne og funktionscheferne. Op mod 63 % er i nogen grad overbevist om, at de når målene.

Manglende synliggørelse

Der er også plads til forbedringer, når der spørges ind til, hvorvidt ledelsen synliggør de strategiske mål for den enkelte medarbejder. 35% af topcheferne mener i høj grad, at det lykkes. 38% af funktionsdirektørerne lykkes i høj grad, mens 20% af funktionscheferne mener, at de i høj grad synliggør målene for den enkelte. Stort set alle grupper er blevet lidt dårligere til at synliggøre målene fra 2012 til 2013.

Er mål og MUS løsningen?

Det fremgår af CfL-Undersøgelsen, at der er betydelig usikkerhed om, hvorvidt strategi og mål er koblet til MUS-samtalerne. Hos topcheferne er det nemlig kun 33 %, der i høj grad ser en god sammenhæng mellem virksomhedens mål og de mål, der drøftes med den enkelte medarbejder under MUS-samtalerne. Dette tal er for funktionsdirektørerne nede på 27 %, hvorefter det falder yderligere til 21 % hos funktionscheferne. Op mod 29 % af lederne ser i ringe grad eller slet ikke nogen sammenhæng mellem mål og MUS.

I konkurrence med hinanden

Samhørigheden blandt lederne har det svært på et andet område. 70 % siger ganske vist, at de er ”et team, der spiller hinanden gode”, men så mange som 30 % siger, at de ligger i intern konkurrence med hinanden.

Både den manglende udbredelse af de strategiske mål og den indbyrdes konkurrence ligner en udfordring, når det gælder om at få skabt en sammentømret og tydelig ledelse, der sætter retningen og når målene. En fjerdedel arbejder nemlig i ringe grad eller slet ikke på at blive en sammentømret ledergruppe. Det er blandt topcheferne, at færrest modarbejder en aktiv indsats for at blive en sammentømret gruppe, mens der er helt op til 29 % blandt funktionscheferne, der helst undgår fodslaw med de øvrige ledere.

Involveringen faldende

Det er næsten det samme, der går igen, når det handler om at deltage i formuleringen af virksomhedens strategi. Involveringen er stærkt faldende fra topcheferne og nedad. 76 % af topcheferne er involveret. Det er også 66 % af funktionsdirektørerne, mens kun 46 % af funktionscheferne er det. Det er ikke kun involveringen, der falder fra topchefniveau og nedefter. Det gør også kommunikationen af strategien. Når det gælder om at informere ensartet om strategi og mål, er mange ledere meget enige om, at de kun i nogen grad gør det.