CfL-Undersøgelse om distanceledelse 2009

Danske virksomheder overser potentiale

Den stadigt mere globale arbejdsdeling giver danske ledere betydelige udfordringer, når de skal lede medarbejdere, de ikke er i kontakt med hverken fysisk eller tidsmæssigt. Alt for få tilpasser deres lederadfærd til situationen, hvorved virksomhederne går glip af muligheder.

Distanceledelse vinder frem

Udviklingschef Jens Holmgren, CfL, siger: "Undersøgelsen bekræfter, at flere og flere ledere har ledelse på distancen som et større eller mindre element i deres samlede lederrolle. Men vi er noget overraskede over, at danske ledere - i stedet for at prioritere selvledende medarbejdere - øger styringen over for de medarbejdere, som de ikke har direkte daglig kontakt med."

80% af respondenterne anfører således (flere svarmuligheder), at de som leder primært har større fokus på at skabe fælles mål, resultater, milestones og rammer, mens 55% har større fokus på at afstemme forventninger med deres medarbejdere. Kun 24% af de adspurgte prioriterer, at der skabes loyalitet, og 41%, at der skabes tillid mellem leder og medarbejder.

Jens Holmgren siger: "Ledelse er også medarbejdernes ansvar. De skal i stadig stigende grad selv kunne definere deres behov for ledelse - og opsøge det. Distanceledelse og selvledelse er to sider af samme sag, når dine medarbejdere arbejder i en anden del af byen, landet eller verden, end du gør. Eller når dine medarbejdere arbejder på andre tidspunkter, end du gør. Eller hvis dine medarbejdere ofte arbejder hjemmefra eller er ude hos kunder."

I mange virksomheder er medarbejderne nødt til selv at tage ansvar for egen ledelse. Og det er langtfra, fordi deres ledere ikke er dygtige nok. Men i en tid med øget kompleksitet i opgaverne, konstante forandringer og ikke mindst skarpt fokus på ressourceanvendelse, så er kravene til medarbejdernes selvstændighed og ansvar øget betydeligt. Og det gælder måske allermest i videnvirksomheder, som udgør en stigende del af dansk erhvervsliv.

Hvordan skabes nærhed på distancen?

CfL-Undersøgelsen dokumenterer imidlertid ikke, at danske ledere er bevidste om, hvordan de skal udvikle og motivere selvledende medarbejdere. 64% af de adspurgte (flere svarmuligheder) har således øget graden af målstyring som følge af distanceledelse, mens 50% har øget deres opmærksomhed om de skriftlige budskaber, de selv sender til deres medarbejdere i form af e-mails, breve m.v. Til gengæld har kun 15% øget deres fokus på de skriftlige budskaber, deres medarbejdere sender i form af e-mails, breve, etc.

"Lederne har tydeligvis større fokus på, at det, de kommunikerer til deres medarbejdere, er entydigt og præcist, mens de er mindre opmærksomme på de signaler, deres medarbejdere sender om deres trivsel, behov for støtte og ledelse gennem deres skriftlige kommunikation. Det er alarmerende," siger Jens Holmgren. Indikatoren dokumenterer således, at der er et problem med at skabe et tillidsfuldt forhold mellem leder og medarbejder, når ledelsen primært foregår på distancen. 49% af de adspurgte angiver således, at det enten er en stor eller en meget stor udfordring at fastholde medarbejdere, mens 56% vurderer, at det enten er en stor eller en meget stor udfordring at håndtere konflikter, når det primært drejer sig om distanceledelse.

Glem alt om eventuelle fordomme

Jens Holmgren: "Selv om tillid mellem leder og medarbejder tilsyneladende ikke er helt på plads, dokumenterer indikatoren ikke et fald hverken i medarbejdernes effektivitet eller kvaliteten af opgaveudførelsen. Der synes således ikke at være belæg for, at man som distanceleder skal øge målstyring og rammesætning. Tværtimod er der en risiko for, at man som leder mister nogle af de muligheder, der ligger i at lade medarbejderne selv tage ansvar for at træffe beslutninger i forbindelse med de opgaver, de forventes at løse. Og at man som leder signalerer, at man er til rådighed, når medarbejdere proaktivt opsøger og efterspørger ledelse, når de har reelt behov."

Distanceledelse er ikke længere bare en udfordring for de få. Det dokumenterer CfLs tendensindikator også. 35% af de adspurgte angiver således, at det i nogen grad er en udfordring for deres virksomhed, mens 34% anfører, at det i høj grad er en udfordring, og hele 56% oplyser, at udfordringen er blevet enten større eller meget større de seneste 2-3 år.

Om CfL-Undersøgelsen

CfL-Undersøgelsen er gennemført som en online-Indikator via CfLs Trendpanel i perioden 7.-13. marts 2007. Spørgeskemaet er udsendt til i alt 904 respondenter, hvoraf 356 har svaret. Det giver en samlet svarprocent på 39.