CfL-Undersøgelse om effekten af dit lederskab 2011

Øget fokus på performance og resultater - her og nu.

CfL-Undersøgelse om ”Effekten af dit lederskab” afslører både positive og negative ledelsestendenser som følge af den finansielle krise. Der performes og tjenes penge, men virksomhedernes langsigtede formål og helhedsorientering risikerer at blive fortrængt i jagten på kortsigtede resultater.

Tiden i efterkanten af den globale finansielle krise præges af en form for ”no-nonsense” lederskab, hvor lederne fokuserer skarpt på deres egen performance og på at tjene penge til virksomhederne. Indsatsen er til gengæld kortsigtet.

Få satser langsigtet

Kun 20 pct. af deltagerne i CfL-Undersøgelsen ønsker således at blive målt på de resultater, som lederens enhed efterlader sig. De 20 pct. dækker over, at så få som syv pct. primært vil måles på de langsigtede resultater, mens 13 pct. svarer, at de overvejende ønsker at blive målt på det langsigtede. Hele 38 pct. vil måles på de kortsigtede resultater, og 40 pct. vil måles ligeligt på både de kortsigtede og langsigtede resultater.

Skarpe på god performance

Lederne er ifølge ”Effekten af dit lederskab” mindre i tvivl end tidligere om, hvad der skal til for at opnå den ønskede forretningsmæssige top performance. Således er 29 pct. i høj grad klar over, hvad der skal til mod 22 pct. sidste år. 49 pct. er i nogen grad klar over det mod 46 pct. sidste år. 87 pct. af topcheferne ved, hvad der kræves af dem for at opnå forretningsmæssig top performance. Det samme ved 82 pct. af funktionsdirektørerne, 70 pct. af funktionscheferne og 74 pct. af projektlederne samt funktionærerne.

Performance, formål og resultater

Lederne er heller ikke i tvivl om, at udførelsen af deres job som ledere er koblet til virksomhedens formål. På spørgsmålet om i hvor høj grad lederens performance er koblet til virksomhedens purpose, svarer 44 pct. i høj grad og 46 pct. i nogen grad. Og i den første gruppe er det 61 pct. af topcheferne, der i høj grad kobler succesen af deres lederskab med formålet, mens kun 37 pct. af funktionscheferne er af den opfattelse.

Flere vil kun tjene penge

Antallet af virksomheder, hvis eneste formål er at tjene penge, er siden 2009 næsten fordoblet fra 14 pct. til 23 pct. Antallet af virksomheder, hvis formål også er et andet end at tjene penge, er faldet fra 68 pct. til 52 pct. Fokus på indtjening er dermed helt klart øget på bekostning af virksomhedens formål. Dermed øges risikoen for, at de mister blikket for det langsigtede og selve virksomhedens DNA.

Topcheferne på banen

CfL-Undersøgelsen viser samtidig, at et muligt resultat af den mere kortsigtede satsning er, at det går ud over strategiarbejdet i virksomhederne. Ganske vist er topcheferne meget mere opmærksomme på netop deres ansvar i forhold til udviklingen af virksomhedens strategi. De seneste tre år har kun 19 pct. af toplederne været involveret i strategiudviklingen, mens et bredt udsnit af organisationen i 34 pct. af virksomhederne har været inde over udviklingen. I dag er 24 pct. af toplederne involveret, mens det brede udsnit af organisationen kun i 23 pct. af virksomhederne er med på opgaven. Samtidig er resten af ledergruppen i højere grad på banen i dag i 47 pct. af virksomhederne mod 41 pct. sidste år.

Strategisk inkonsekvens

Ifølge CfL-Undersøgelsen er der sket et kraftigt fald i antallet af virksomheder, hvor alle strategiske kampagner i høj grad understøtter formålet. Kun 24 pct. gør det mod 45 pct. i 2009. I stedet understøtter 65 pct. i nogen grad formålet mod 52 pct. for to år siden, og gruppen ”I ringe grad” er vokset fra tre til 10 pct.

Kortsigtede løsninger

Tendensen understøttes af tallene for virksomhedernes fordeling af strategiske kampagner på enten kort eller lang sigt. Her ”vinder” de kortsigtede løsninger stort, idet 20 pct. går efter kortsigtede kampagner, 40 pct. arbejder overvejende på kort eller mellemlang sigt, mens kun seks pct. overvejende sigter langt og kun 1 (én) pct. primært sigter langt.