CfL-Undersøgelse om Effektivitetforbedringer og værdiskabelse 2016

Kun hver 7. virksomhed oplever, at deres effektivitetstiltag skaber de forventede resultater.

I 2011 var det tilfældet for hver 5. virksomhed, mens det i 2010 var tilfældet for hver 4. virksomhed. Der ses en stigende tendens til, at virksomheder ikke opnår udbytte af deres investeringer. Men hvad skyldes den nedadgående udvikling? Og hvad kan virksomhederne gøre for at øge effektiviseringen?

CfL-Undersøgelse om Effektivitet & Værdiskabelse viser, at tendensen bl.a. skyldes et manglende fokus mod omverdenen. Vi er optaget af de interne processer i virksomheden – administration og produktion, mens vi glemmer eller ignorerer de eksterne processer, bl.a. det at have fokus på at skabe værdi for kunderne. For at øge effektiviseringen er vi som virksomhed nødt til at være opmærksom på dette. Men hvordan gør vi?

CfL-Undersøgelse om Effektivitet & Værdiskabelse peger på tre tiltag, der kan bidrage til at øge virksomhedens effektivisering: For det første bør effektivitetstanken indarbejdes som en del af virksomhedens DNA; Det at arbejde med forbedringer skal indgå som en del af virksomhedens interne kultur. For det andet skal virksomhederne løfte blikket mod omverdenen; For at øge effektiviseringen må vi kigge mod Best Practice. Hvad gør de andre? Og for det tredje kræver effektiviseringen et ledelsesmæssigt fokus; For at de to første tiltag kan implementeres, må der fra ledelsens side nødvendigvis være et fokus mod dem.