CfL-Undersøgelse om Eksekvering 2012

Eksekveringen halter i virksomhederne

Ledere på forskellige niveauer lever i hver sin verden. Topcheferne mener, at beslutningsprocessen er effektiv, mens mellemlederne efterlyser både beslutninger og klare rammer at arbejde inden for, viser CfL-Undersøgelse om eksekvering.

Når topcheferne tager strategiske beslutninger og forventer, at de eksekveres, sker det for ofte, at beslutningerne ikke bliver formidlet godt nok til lederne længere nede i hierarkiet. Det går ud over eksekveringen af vitale beslutninger, og den over tre år lange økonomiske nedtur har ret bemærkelsesværdigt ikke ændret på dette forhold. Det viser CfL-Undersøgelse om eksekvering.

Der mangler klare rammer

Ledere på forskellige niveauer i hierarkiet tror ganske enkelt meget forskelligt om, hvor gode og klare beslutningsprocesserne i virksomheden er. Næsten halvdelen af topcheferne mener ifølge CfL-Undersøgelsen, at netop deres organisation har en hurtig og klar beslutningsproces. Det har de øvrige ledere bare ikke opdaget. Under 20 pct. af funktionsdirektørerne og funktionscheferne – og allerfærrest projektlederne og funktionærerne – er af samme opfattelse som topcheferne.

En tredjedel af topcheferne mener også, at medarbejderne har klare rammer og en kurssikker retning at navigere efter samt en klar vision for deres arbejde. Kun mellem 15 og godt 20 pct. af lederne længere nede i hierarkiet er enige i dette synspunkt.

Krisen har intet ændret

Krisen har ifølge CfL-Undersøgelsen ikke ændret ved synet på eksekveringen af beslutningerne i virksomhederne. Tallene for 2008 og 2012 er således tæt på at være helt ens.

Offentlige ledere mest negative

Efter næsten fire års krise er troen på, at der bliver truffet og gennemført beslutninger næsten lige så stor i offentlige virksomheder – fra 53 pct. til 52 – mens de private virksomheders ledere er mindre overbeviste i dag, end de var i 2008. Her er tallet faldet fra 50 til 41 pct. Til gengæld er der langt flere negative udsagn fra ledere i det offentlige, som mener, at beslutningsprocesserne er langsomme, uklare eller mangelfulde. 40 pct. i det offentlige mener, at det er sådan mod kun 23 pct. i private virksomheder.

Det er især mellemlederne, der savner beslutninger fra oven, og dette synspunkt har ikke ændret sig meget siden 2008. Hele 41 pct. af mellemlederne mener, at beslutningsprocesserne er langsomme, uklare eller mangelfulde. Kun fire pct. (4) af topcheferne har den holdning.

Generelt ser situationen med andre ord forskellig ud alt efter, hvilket niveau lederne befinder sig på. Topcheferne er tilbøjelige til at mene, at de har styr på beslutningerne, som skal eksekveres, mens de øvrige ledere mangler netop beslutninger, og dermed halter eksekveringen af vigtige beslutninger ganske alvorligt.

Det er andres skyld

Mellem 60 og 75 pct. af lederne på alle niveauer er til gengæld overbeviste om, at de løser arbejdsopgaverne og får tingene gjort. Hvis der er problemer med at få tingene gjort, ligger de ofte et andet sted:

  • Andre prioriterer anderledes for mig (33 pct.).
  • Opgaven afhænger af andre kolleger, som ikke har tid (30 pct.)
  • Andre årsager (27 pct.)
  • Jeg prioriterer anderledes (25 pct.)
  • Jeg har ikke klare mål (15 pct.)
  • Jeg har ikke overskud (13 pct.)
  • Jeg synes, opgaven er kedelig (9 pct.)

Manglen på klare mål som begrundelse for ikke at få tingene gjort er mest udtalt blandt projektlederne og funktionærerne, hvor næsten en fjerdedel siger sådan, mens kun få procent af topcheferne synes det samme. Det er også på mellemlederniveau, at flest gør gældende, at opgaverne afhænger af andre kolleger, som ikke har tid, eller at andre prioriterer anderledes på deres vegne. I alt 404 ledere på alle niveauer og fra offentlige og private virksomheder har bidraget med deres svar til CfL-Undersøgelsen.