CfL-Undersøgelse om Eksekvering 2013

Skarpere fokus på effektivitet i toppen af virksomhederne

Topcheferne er blevet endnu skarpere til at lede og har dermed givet funktionsdirektørerne bedre muligheder for at træde i karakter, viser den seneste CfL-Undersøgelse.

Toplederne i både private og offentlige virksomheder har fået alle de øvrige ledelseslag med på at fokusere skarpere på effektiviteten. Så mange som 96 % angiver, at de er effektive og får tingene gjort, og der er ikke stor forskel på opfattelsen fra projektleder til den administrerende direktør. Ser man nuanceret på de 96 %, mener 41 % af dem, at de i høj grad er effektive, mens resten svarer i nogen grad.

Toplederne agerer som topledere

CfL-Undersøgelsen viser overraskende, at lederne er blevet bedre til at udfylde deres respektive roller på især de to øverste ledelsesniveauer. Det er blandt andet sket ved, at toplederne har givet funktionsdirektørerne mere plads, så de også kan agere mere effektivt som ledere.

Siden finanskrisen ramte i 2008, har toplederne således øget fokus på effektiviteten i virksomhederne. For fem år siden var der 65 % af topcheferne, der havde defineret, hvad effektivitet er. I dag er antallet steget til 80 %.

Og lige under direktørerne og den øvrige direktion har funktionsdirektørerne gjort den samme rejse mod definerede effektivitetsmål, for CfL-Undersøgelsen viser, at 66 % i 2008 er blevet til 82 % i 2013. Der er også procentuelle stigninger på området blandt de øvrige ledere, men ikke i samme grad som hos topcheferne.

Potentiale for større effektivitet

Spørgsmålet er så, om det er godt nok for konkurrenceevnen, at det kun er hver fjerde, der i høj grad har defineret effektivitet, og at halvdelen har gjort det i nogen grad. Endelig er der en femtedel af virksomhederne, der kun i ringe grad har gjort det samt fem pct., der slet ikke har defineret effektivitet.

De sidste 25 %, som samlet set ikke er med på effektivitetsvognen, lyder måske ikke af meget. Men så mange som 65 % af dem, der har bidraget med deres svar til CfL-Undersøgelsen, kommer fra virksomheder med 200 medarbejdere og derover, og en femtedel har mellem 50 og 200 medarbejdere, så der kan være et potentiale for større effektivitet og top-performance.

Topcheferne bedst til at eksekvere

De øverste ledelsesniveauer har et meget mere positivt syn på beslutningsprocessen end resten af organisationen. 62 % af de adm. direktører og direktionen i øvrigt træffer beslutninger og gennemfører dem. Det tal falder meget på vejen ned gennem lagene og ender med 35 % hos projektledere og funktionærer.

Selvsikkerheden svinder noget på spørgsmålet om, hvorvidt virksomheden er effektiv og ambitiøs. Det er der kun 34% af topcheferne, der er enige i, og procentsatsen falder til kun 17 % blandt projektlederne og funktionærerne.

Måleværktøjernes top fem

Brugen af værktøjer til at måle effektiviten i virksomhederne er udbredt og stigende. For fem år siden var der 75 %, der målte effektiviteten. I dag er det steget til 84 %, og det er primært i gruppen af dem, som gør det i nogen grad, der er blevet flere af. Her er værktøjernes top 5:

1. Budgetplanlægning 65 %

2. Key Performance Indicator, KPI 64 %

3. Performance samtaler 55 %

4. Lean 46 %

5. Dialog 46 %

Rækkefølgen er næsten den samme blandt private og offentlige virksomheder, men enkelte af disse værktøjer er mere udbredt i det offentlige. Det gælder fx KPI og performance samtaler. I det private erhvervsliv er Lean til gengæld mere udbredt end i det offentlige.

Manglende gulerod

Næsten halvdelen af virksomhederne forlader sig på folks egen motivation, når det kommer til de metoder, som virksomhederne anvender for at opnå den ønskede effektivitet og performance. 44 % angiver nemlig, at der i ringe grad eller slet ikke er nogen struktur for belønning i forhold til performance. Kun 18 % angiver, at de i høj grad belønner god performance.

80 % er i stand til at synliggøre de strategiske mål for den enkelte medarbejder, mens den resterende femtedel ikke er det. 88 % siger ellers, at de opstiller klare mål og hele 92 % mener, at de er gode til at nå organisationens mål.

Jeg og de andre

Når det kommer til vurderingen af egen indsats og i hvor høj grad den enkelte personligt får tingene gjort, så er antallet højt. 65 % af topcheferne gør det i høj grad og 34% i nogen grad. De overgås af funktionsdirektørerne, hvor hele 72 % i høj grad får tingene gjort. Resten får det i nogen grad.

Og når det kommer til de barrierer, der hindrer den enkelte i at få tingene gjort, så er det firkantet sagt de andres skyld. Enten afhænger opgaven af andre kolleger, som ikke har tid eller også er der andre, der prioriterer anderledes for vedkommende. Og begge disse forklaringer har været stigende siden 2008.