Strategisk ro i kølvandet af krisen og nærhed til driften har skabt resultater. Topcheferne kan derfor med fordel sætte turbo på eksekveringen af strategien ved at skabe beslutningsdygtige rammer længere nede i hierarkiet. Her efterlyser de pågældende nemlig større ambitioner med hensyn til at gennemføre de vedtagne beslutninger.

Topcheferne i offentlige og private virksomheder mener, at deres organisationer er blevet endnu mere effektive, end de var sidste år. Hele 62 % af topcheferne betegner deres virksomheder som effektive i høj grad, og det er en stigning på 17 procentpoint i forhold til 2013, fremgår det af CfL-Undersøgelsen om Eksekvering.

Strategisk ro efter krisen

Der er stort set enighed blandt lederne på alle niveauer i spørgsmålet om den øgede effektivitet. Halvdelen af funktionscheferne er enige med topcheferne, hvilket er flere end sidste år. Ledere af ledere, mellemledere og projektchefer oplever ikke i høj grad den samme stigning i effektiviteten. Til gengæld svarer flertallet af disse, at de i nogen grad kan betegne deres virksomheder som effektive. Tallene kan være udtryk for, at der er kommet en strategisk ro og klarhed samt nærhed til driften, som giver mening for alle. Kun meget få af lederne på alle niveauer mener, at de i ringe grad er effektive.

Samme fokus på effektiviteten

Stigningen i effektiviteten kommer på trods af, at kun en fjerdedel af virksomhederne klart har defineret, hvad effektivitet er. Det er kun marginalt anderledes end sidste år. Det samme er den halvdel, der peger på, at de i nogen grad har defineret effektivitet i virksomheden. Godt en fjerdedel har i ringe grad eller slet ikke defineret, hvad effektivitet er.

Færre måler på effektiviteten

Tre fjerdedele af lederne siger ifølge CfL-Undersøgelsen, at de i høj eller i nogen grad måler, hvor effektive deres virksomheder er, og det er færre end sidste år. Den resterende fjerdedel måler kun i ringe grad eller slet ikke. Tallene for, hvorvidt der måles eller ej, kan der ikke sættes spørgsmålstegn ved, for enigheden om dette er stor blandt lederne på alle niveauer.

Bedre til at nå de strategiske mål

Forklaringen på den øgede effektivitet kan derfor være, at virksomhederne er blevet bedre til at nå de strategiske mål gennem en øget synliggørelse og en bedre kobling eller nærhed mellem den enkelte medarbejders opgaver og organisationens strategiske mål. Fx mener 43 % i dag mod 36 % sidste år at de i høj grad er gode til at nå de strategiske mål.

Handlefrihed og opfølgning

Det sker blandt andet gennem en høj grad af handlefrihed, en høj grad af opfølgning på afdelingens kerneopgaver i forhold til de strategiske mål, opfølgning på de strategiske mål  og en løbende dialog i organisationen om målenes realisering.

Hvad der er karakteristisk

På listen over, hvad der bedst karakteriserer virksomhederne, topper udsagnet om, at nøglemedarbejderne bliver inddraget, hvor det er relevant. Det siger således 53 % af lederne. 38 % træffer beslutninger og gennemfører dem, men tallet er faldende i forhold til sidste år, hvor 46 % svarede det samme. I 32 % af virksomhederne er virksomhedens vision tilpasset markedskravene, og 24 % mener, at virksomheden er effektiv og ambitiøs. Kun 17 % mener medarbejderne har klare rammer for prioriteter og har en klar retning og vision for arbejdet. Og i denne lave ende er der 15 %, der mener, at deres virksomhed har en hurtig og klar beslutningsproces og bruger den.

Er de enige om det?

Der er stort set enighed mellem de forskellige ledelsesniveauer, når det gælder om at inddrage nøglemedarbejderne. Derimod er der uenighed, når det gælder påstanden om, at ”vi træffer beslutninger og gennemfører dem”. Her er det 50 % af toplederne, der er de mest overbeviste, mens kun 27 % af ledere af ledere kan stå inde for det. Og tallene ser meget anderledes ud, når det gælder, hvorvidt virksomheden er effektiv og ambitiøs. Her er ledere af foretningsområder de mest overbeviste med 28 %, der står inde for det. Ledere af ledere er de mest negative. Kun 18 % af disse siger, at virksomheden er effektiv og ambitiøs.

Forskel på privat og offentlig

I flere af tilfældene er det de offentlige virksomheder, som scorer højere på udsagnene end de private, som når de gælder fx effektivitet og ambitioner samt inddragelse af nøglemedarbejdere, men på et punkt er de private mere overbevisende: Det gælder udsagnet ”Vi har en hurtig og klar beslutningsproces, og vi bruger den”. Det svarer 15 % af lederne i de private ledere bekræftende på, mens kun 6 % af de offentligt ansatte ledere er med på den.

Sten i vejen

Generelt kniber det mere med at føre beslutningerne ud i livet end for et år siden. Lidt over en fjerdedel mener, at beslutningerne bliver truffet, men ikke implementeret, og det er en lille stigning i forhold til sidste år. Men der er flere sten i vejen: Næsten en tredjedel mener, at beslutningsprocesserne er for langsomme, uklare eller mangelfulde, og det er lidt flere end i 2013. Godt en femtedel mangler klare rammer for prioriteter og mangler en klar retning og vision, og det er lidt flere end i fjor. 13 % svarer, at nøglemedarbejdere ikke har mulighed for eller tid til at blive inddraget.

Forskel på ledernes opfattelse

Med hensyn til de uklare, mangelfulde eller langsomme processer er det projektlederne, der er mest negative med hele 43 %, der har det standpunkt. Dernæst kommer ledere af ledere (41 %), mellemledere (29 %) og ledere af forretningsområder (28 %). 17 % af topcheferne er enige i det negative synspunkt.

Når det gælder oplevelsen af, at medarbejderne mangler klare rammer for prioritet og mangler retning og vision,  melder topcheferne sig igen som de mindst negative (13 %), mens ledere af ledere er de mest negative med 33 %, der har det standpunkt.

Personlig succes og de andres skyld

I år er antallet af ledere, der personligt får løst deres arbejdsopgaver og får tingene gjort, steget fra 63 % til 70 %. Her er det topcheferne og ledere af forretningsområder, der føler, at de har mest succes med dette, men succesraten er også stor på de øvrige niveauer med ledere af ledere som dem, der har mindst succes – og dog er tallet på hele 59 %.

Når det ikke lykkes at få tingene gjort, er det den samme sang som fra tidligere CfL-Undersøgelser: Der er andre, der prioriterer for mig eller, at opgaven afhænger af andre kolleger, som ikke har tid. En fjerdedel indrømmer deres egen skyld i det, fordi de prioriterer anderledes.