CfL-Undersøgelse om eksekvering og effektivitet 2008

Hver fjerde til femte mindre eller mellemstore virksomhed måler ikke systematisk effektivitet i organisationen ved at anvende et værktøj eller en model.

CfLs nye Indikator om, hvordan det går med eksekveringen i vores medlemmers virksomhed, og deres evne til at være effektive viser, at ca. 1/3 i CfL-Undersøgelsen ikke har defineret, hvad top performance er for dem.

De ved dermed ikke, hvornår de er effektive. Mest udtalt er det mellem de mindre og mellemstore virksomheder, hvor der er et klart behov for større klarhed over, hvad der fører til top performance.

CfL-Undersøgelsen viser, at hver fjerde til femte mindre eller mellemstore virksomhed ikke anvender et værktøj eller en model til at måle effektiviteten i organisationen, og hvis de gør, så bruger de budgetplanlægning og dialog til at måle på deres effektivitet. En tendens, som også gør sig gældende for de mellemstore virksomheder. For de store virksomheder med over 200 medarbejdere ser vi en ændring, idet dialogen aftager. De gør i stedet brug af mere holistiske og helhedsorienterede værktøjer, hvilket kan ses som et udtryk for, at de har arbejdet i længere tid med at sætte mål for deres effektivitet og har fulgt op herpå.

Transformationstab

43 %, hvoraf 68 % er adm. direktører, mener, at alle beslutninger bliver implementeret, og at der er klare rammer og en klar vision. Dette ret høje tal kan ikke genfindes for de øvrige ledelsesniveauer.

Meget tyder derfor på, at effektivitetstabet primært sker i forbindelse med beslutningstagning og som følge af manglende rammer, retning og vision. 34 % af funktionsdirektørerne er bevidste om, at beslutningerne bliver truffet, men efterlyser, at de også bliver implementeret. Hvorimod chefer og ledere synes, at beslutningsprocesserne er lange, uklare og mangelfulde og i bund og grund savner, at direktionen træffer beslutninger. Det kunne tyde på, at der er uoverensstemmelse mellem direktionens opfattelse af effektivitet og opfattelsen længere nede i organisationen.

57 % erkender dog, at der sker et transformationstab, og at de ikke har været effektive nok med hensyn til at få truffet og implementeret beslutninger. Funktionsdirektørerne befinder sig i den typiske mellemlederrolle, hvor de godt ved, at der bliver truffet en række beslutninger, men de har svært ved at få dem ført ud i livet.

Om CfL-Undersøgelsen

CfL-Undersøgelsen er gennemført som en online-undersøgelse via CfL Center for Ledelses Trendpanel i perioden den 18.-28. august 2008. Spørgeskemaet er udsendt til i alt 983 respondenter, hvoraf 315 har svaret. Det giver en samlet svarprocent på 32.