CfL-Undersøgelse om Eksplicit ledelse 2012

60 pct. af virksomhederne arbejder ud fra et beskrevet ledelsesgrundlag

Næsten tre fjerdedele af disse virksomheder har faste udviklingstilbud til deres ledere, og antallet af tilbud er stigende, viser CfL-Undersøgelse om ”Eksplicit ledelse - Mod til ledelse” fra CfL.

Flertallet af ledere mener, at det er vigtigt at være tydelig med, hvad god ledelse er og har således udarbejdet et ledelsesgrundlag for virksomheden. Kun 12 pct. af lederne siger, at de ikke finder det afgørende, at god ledelse er beskrevet, for at kunne udøve god ledelse.

Mens 60 pct. af virksomhederne har et udarbejdet ledelsesgrundlag at arbejde ud fra, så falder andelen af virksomheder, som kun anvender en enkelt af tidens ledelsesmodeller eller –filosofier.

Udviklingsforløb for ledere

Blandt de virksomheder, der har udarbejdet et ledelsesgrundlag, bruger hele 73 pct. grundlaget til at sikre faste udviklingstilbud for deres ledere. Af dem har 39 pct. tilbud til før-ledere, 62 pct. har det til nye ledere, 52 pct. til mellemledere, og 38 pct. har udviklingstilbud til deres topledere.

De samme tilbud er langt færre blandt virksomheder UDEN et udarbejdet ledelsesgrundlag. Seks pct. af før-lederne, 28 pct. af de nye ledere, 25 pct. af mellemlederne og 17 pct. af toplederne får tilbudt udviklingsforløb.

Overordnet set viser CfL-Undersøgelsen, at antallet af udviklingstilbud til lederne er stigende.

Det offentlige i front

Sammenligningen mellem private og offentlige virksomheder falder ud til fordel for det offentliges ledere, når det gælder lederudviklingen. I offentlige virksomheder har hele 71 pct. et fast udviklingsforløb for ledergrupperne mod 57 pct. af de private virksomheder. Både i det offentlige og i det private er der størst fokus på udviklingsprogrammer eller tilbud til primært de nye ledere og derefter til mellemlederne.

De små halter efter

De mindste virksomheder er dem, der halter efter med hensyn til at skabe rammerne for deres ledere gennem udviklingsforløb. Hele 73 pct. af virksomhederne med færre end 49 medarbejdere har ikke noget fast lederudviklingsforløb. Blandt virksomheder med 50-199 ansatte er tallet på 65 pct. I de store virksomheder med 200 ansatte og derover er det kun 26 pct., som ikke har fastlagt forløb eller programmer for de forskellige ledergrupper. Generelt bruges der flest kræfter på udvikling af nye ledere, dernæst mellemlederne og toplederne, og til sidst kommer før-lederne.

Belønning for god ledelse

Det er stadig kun halvdelen af lederne, som virksomhederne belønner for at udvise god ledelse i forhold til for to år siden, viser CfL-Undersøgelsen, som 474 ledere har bidraget til.