CfL-Undersøgelse om Forretningsfokus, CSR og Innovation 2016

92 % af ledere udtaler, at innovation er vigtig for virksomhedens overlevelse. Alligevel er innovation kun ifølge 8 % af de samme ledere skrevet på dagsordenen i netop deres virksomhed.

Der eksisterer således i mange virksomheder en manglende sammenhæng mellem betydningen af innovation og implementeringen af innovation. Og skal vi overleve som virksomhed i Danmark, så skal vi lave innovation.

 INDIKATOR - Innovation marts 2016

Ifølge CfL-Undersøgelsen om Innovation skyldes det manglende fokus på innovation bl.a. dominansen af den daglige drift samt manglen på tid – to væsentlige barrierer mod innovation. Men hvad skal virksomhederne gøre for at skrive innovation på dagsordenen? Hvad er drivkræfterne bag? 

CfL-Undersøgelsen om Innovation peger på fire væsentlige drivkræfter:

47 % tilskriver ledelsens strategiske fokus en afgørende rolle og drivkraft bag innovation. For at kunne innovere må innovation tildeles opmærksomhed og indgå eksplicit i ledelsens strategi.

46 % peger på samarbejde med kunder og andre eksterne. For at kunne innovere må virksomheden orientere sig mod de behov kunderne og andre eksterne har og potentielt vil få. Det handler om at være lydhør og skabe samarbejder ud af virksomheden.

39 % peger på medarbejderne som en væsentlig drivkraft bag innovation. Samtidig viser indikatoren, at nye ideer typisk kommer fra de samme medarbejdere og ledere – noget der tyder på, at den innoverende kultur bør spredes på tværs af virksomheden.

Slutteligt tilskriver 36 % atter ledelsen en vigtig rolle – involvering og bevågenhed fra ledelsens side er den fjerde væsentlige drivkraft bag innovation og afgørende for, at de øvrige drivkræfter motiveres.