CfL-Undersøgelse om globalisering 2011

Flere virksomheder vil ikke med på globaliseringstoget

En femtedel af de danske virksomheder har nu truffet beslutning om ikke at outsource opgaver til udlandet. Samtidig fokuserer de øvrige mere på lavere omkostninger i udlandet og stadig mindre på at etablere sig på nye markeder, viser CfLs seneste globaliseringsindikator.

Globaliseringstoget synes at have sat farten lidt ned med foreløbig 40 pct. af virksomhederne om bord. Tyve procent af virksomhederne er nemlig blevet tilbage på perronen, fordi de har besluttet IKKE at outsource, og det er en markant stigning på syv pct. i forhold til målingen i 2010. CfLs globaliseringsindikator viser også, at der stadig er en tredjedel, som endnu ikke har truffet beslutning om at flytte arbejdsopgaver til udlandet eller ej.

Ingen terrorfrygt

Det er bestemt ikke frygt for terror, som afholder virksomhederne fra at flytte produktion eller service ud af landet, for der er absolut ingen, der har krydset af ved denne mulighed. De fleste af dem, der siger nej tak til outsourcing, mener imidlertid, at hverken deres serviceydelser eller produkter egner sig til det. Hele 69 pct. siger, at serviceydelserne ikke egner sig, og 45 pct. siger det samme om produktionen. Tallet på 45 pct. har været bemærkelsesværdigt konstant de seneste fem år.

Næsten en femtedel peger på de politiske forhold som årsag til ulysten til at flyttet ud. 12 pct. mener, at en flytning ikke er økonomisk fordelagtig for dem, og 11 pct. siger, at udenlandske selskaber ikke kender nok til danske forhold – for at nævne nogle af de øvrige argumenter mod outsourcing.

Mindre økonomisk pres

Hvorvidt argumenterne mod at flytte produktionen holder i længden, eller at nogle af virksomhederne måske lukker øjnene for de globale udfordringer, er uklart, men der er i hvert fald én faktor, som kan have stor betydning for valget om at løse billet til globaliseringstoget eller ej.

Halvdelen af de danske virksomheder mener nemlig, at globaliseringen ikke betyder et øget pres på virksomhedens økonomi. Det er samme antal som for fem år siden – inden finanskrisen ramte de vestlige økonomier. Samtidig er der færre virksomheder, som svarer ja på spørgsmålet om, hvorvidt globaliseringen øger presset på virksomhedens økonomi. I 2005 var der 48 pct., som havde den bekymring. I dag er tallet faldet til 42 pct.

Flere opgaver til udlandet

De outsourcende virksomheder er til gengæld ikke i tvivl om, at der er meget mere end produktionsopgaverne, som kan flyttes ud. På fem år er der sket en kraftig stigning i outsourcing af IT-opgaver, kundeservice- og support samt administration og sagsbehandling. Tallene fra henholdsvis 2006 og 2011 således ud:

  • Produktionsopgaver: Fra 55 til 62 pct.
  • Informationsteknologi: Fra 38 til 56 pct.
  • Kundeservice og support: Fra 15 til 38 pct.
  • Adm. og sagsbehandling: Fra 14 til 36 pct.

Research & Development (27 pct.), Marketing og trykopgaver (21 pct.) samt andre opgaver (17 pct.) følger også med ud, men indtil videre i et lavere tempo. Men tallene understreger, at ingen opgaver går fri, når først en virksomhed har etableret sig i udlandet og har økonomisk fordel af udflytningen.

Ser mest på omkostningerne

Blandt de virksomheder, der har udflyttet – eller har truffet beslutning om det – er fokus i forbindelse med outsourcing i dag primært på lavere produktionsomkostninger og i kraftigt faldende grad på etablering af virksomheden på nye markeder.

Hele 80 pct. har udflyttet produktionen på grund af lavere omkostninger mod 55 pct. i 2007. Kun 35 pct. har gjort det for at etablere sig på nye markeder, og det er næsten en halvering i forhold til 2007, hvor 65 pct. af virksomhederne havde dette motiv.

Omkring en tredjedel flytter ud for at få en tættere kontakt til de udenlandske kunder, hvilket er næsten uændret siden 2007. Næsten en tredjedel outsourcer på grund af et større udbud af kompetente medarbejdere, hvilket også er næsten uændret. Endelig bør nævnes, at en femtedel gør det med henblik på at etablere nye partnerskaber.

Muligheder og fokus

Hele 62 pct. af deltagerne i CfL-Undersøgelsen mener, at globaliseringen skaber flere muligheder for dem som ledere, mens 23 pct. siger, at den ingen betydning har. 11 pct. synes, at globaliseringen skaber øget pres på dem. Er man med på globaliseringen, kræver det flere kompetencer, og Indikatoren viser, at fokus primært er på ledelseskommunikation, ledelse af andre kulturer, fælles forståelse af værdier og normer samt distanceledelse.

CfL er med på toget

Globaliseringsindikatoren viser klart, at en stor del af virksomhederne både forbereder sig grundigt og efterfølgende gør en stor indsats for at skabe et fælles globalt ledelsessprog. 42 pct. af virksomhederne anvender i ”høj grad” og i ”nogen grad” nogle af de grundigt gennemtestede og validerede udviklings- og ledelsesværktøjer, som CfL tilbyder. Det drejer sig om bl.a. Typologi (JTI) Situationsbestemt Ledelse, Decision Dynamics Karrieremodellen og Decision Dynamics Decision Styles.

Grundigheden understreges af, at der inden udflytningen udarbejdes forretningsplaner (60 pct.), juraen undersøges (57 pct.), der oprettes selskaber (48 pct.), og kulturelle (48 pct.) samt sproglige (45 pct.) barrierer undersøges.